Skip to content

Het staat JOB niet aan, mbo-student wil gelijke kansen en zicht op een baan

UTRECHT, 10 april 2019 – In de vandaag gepubliceerde Staat van het Onderwijs staat dat het diplomarendement is toegenomen. Dat lijkt natuurlijk mooi, maar het woord ‘rendement’ zegt volgens ons óók waar het mis gaat in het mbo. Kijk je namelijk alleen naar deze ‘opbrengst’, dan mis je dat we te maken hebben met gigantische kansenongelijkheid in het onderwijs. Bovendien kun je afvragen wat de waarde is van je diploma als je op een bepaald niveau of sector slechte kans hebt op een baan. Scholen, ligt de focus op rendement of op de individuele student?

Het diplomarendement is vooral gestegen voor niveau 4 studenten. Op andere niveaus haalden mbo’ers juist minder vaak hun diploma. Een op de vijf studenten verlaat het mbo zonder startkwalificatie, een diploma op minimaal niveau 2.

De oproep vanuit de mbo-studenten luidt dan ook: maak van een school geen onderwijsfabriek. Investeer in de kwaliteit van ons onderwijs door te focussen op wat goed is voor de individuele student. Dit is soms lastiger te vatten in cijfers: goede voorlichting over baankansen, goede docenten, kwaliteit van studentbegeleiding en de kwaliteit van bpv.

Luister naar de behoeften van de student
Het is geen nieuws dat niet iedere student dezelfde kansen krijgt. Al een aantal jaren is de slechte gesteldheid van kansengelijkheid een terugkerend thema in het rapport de Staat van het Onderwijs. Er is behoefte aan goede loopbaanbegeleiding en extra ondersteuningsmogelijkheden voor studenten die dit nodig hebben tijdens of na hun mbo-opleiding. Volgens het rapport moet er ook beter zicht komen op de onderwijs- en examenkwaliteit. Timon van Engen: “Als een school geen zicht heeft op hoe het er voor staat met de leskwaliteit of de loopbaanbegeleiding, raden we aan dit eens te vragen aan de student. Die heeft hier namelijk dagelijks mee te maken en genoeg ideeën over”.

———-


Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114)

Back To Top