Skip to content

Hoe effectief zijn sociale veiligheidsplannen op mbo-scholen?

De signalen uit de monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 moeten uiterst serieus worden genomen. Een veilige schoolomgeving is namelijk essentieel om je als student goed te kunnen ontwikkelen. Alleen met een fijne sfeer op school, kun je als student het beste uit jezelf halen. Sociale veiligheidsplannen op mbo-scholen moeten daarom effectiever worden ingezet en voor studenten zichtbaarder worden.

Wat JOB vooral zorgen baart, is dat studenten vaak niet weten van het bestaan van een meldpunt of zorgcoördinator waar ze terechtkunnen met meldingen over bijvoorbeeld geweld, pesten of andere problemen. Ook wordt er vaak weinig gedaan met meldingen die wel binnenkomen. JOB pleit daarom voor maatregelen om de zichtbaarheid te vergroten waar studenten met hun problemen naartoe kunnen en verder onderzoek naar de effectiviteit van de huidige sociale veiligheidsplannen. Het moet voor studenten zichtbaar en laagdrempelig zijn om een melding te maken over onveilige situaties of problemen. Daarnaast is navolging van meldingen belangrijk. JOB pleit er al langer voor om verplicht een anti-pest en anti-zelfmoordprotocol op te nemen in het veiligheidsplan van mbo-scholen.

Cijfers komen overeen met JOB-monitor
Het grotendeel van de studenten voelt zich veilig op school. Dit onderwerp komt ook aan bod in de JOB-monitor. Hierin wordt echter alleen gemeten op het veiligheidsgevoel op school (de subjectieve veiligheid). Deze cijfers komen redelijk overeen met eenzelfde soort vraag in de meting van het onderzoek van ECBO – namelijk dat ongeveer 5% van de studenten zich onveilig voelt op school en 78% zich veilig. De uitkomst ten aanzien van veiligheidsgevoel is in de monitor Sociale Veiligheid, ten opzichte van voorgaande jaren negatiever geworden. In de JOB-monitor bestaat dit beeld echter al langer.

Back To Top