Skip to content

Passend en toegankelijk onderwijs

In 2022 deden wij een oproep aan mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte. Bij JOBmbo vinden wij namelijk dat iedereen passend mbo-onderwijs moet kunnen volgen. Maar we waren ook nieuwsgierig, want hoe werkt het in de praktijk als je een ondersteuningsbehoefte hebt zoals bijvoorbeeld ADHD, een chronische ziekte, auditieve beperking of als je autistisch of depressief bent? Waar loop je dan als student tegenaan, wat zijn de extra uitdagingen waar je mee te maken krijgt, hoe ondersteunt de school jou hierin, en praat je er ook met je klasgenoten over?

Door middel van een aantal documentaires vinden we het antwoord op deze vragen. Maar we zien met deze filmpjes ook een kans om mbo-studenten te stimuleren om vooral over hun ondersteuningsbehoefte te praten met hun begeleider en op school. Want er kan alleen passend onderwijs gegeven worden, als de student aangeeft wat die nodig heeft.

Daphne heeft een auditieve beperking

Daphne was een van de enthousiaste studenten die reageerde op onze oproep aan studenten met een ondersteuningsbehoefte. Ze nam ons mee naar haar school en klas en vertelde over waar ze met haar beperking tegenaan loopt, wat ze nodig heeft en hoe de school daar een rol in heeft.

Daniël is een mbo-student met autisme. Daniël heeft veel last van de transitie van speciaal onderwijs naar een reguliere mbo-opleiding. Hij voelt zich eenzaam en merkt dat school zich niet goed kan aanpassen aan zijn behoeftes. Ook ervaart hij stagediscriminatie: hij is meerdere keren afgewezen voor een stageplek vanwege zijn autisme.

Daniël heeft autisme

Daniël is een mbo-student met autisme. Daniël heeft veel last van de transitie van speciaal onderwijs naar een reguliere mbo-opleiding. Hij voelt zich eenzaam en merkt dat school zich niet goed kan aanpassen aan zijn behoeftes. Ook ervaart hij stagediscriminatie: hij is meerdere keren afgewezen voor een stageplek vanwege zijn autisme.

Wat is passend onderwijs?

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de zogenaamde ‘rugzakjes’, die sommige studenten kregen, afgeschaft. Scholen moeten nu van een standaardbedrag dat zij krijgen, zorgen dat er extra ondersteuning en begeleiding wordt gegeven aan studenten die dit nodig hebben.

In plaats van een officiële indicatie wordt een goede intake het uitgangspunt voor de juiste ondersteuning.
Voor zo’n goede intake is het heel belangrijk dat er samen met de student (en de ouders, wanneer de student nog minderjarig is) gekeken wordt naar de mogelijkheden die school kan bieden. Ook is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle studenten die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben.

Bij de overstap naar het mbo kunnen de nieuwe school en de oude school contact met elkaar opnemen. Dit heet ‘de warme overdracht’. De oude school kan de nieuwe school adviseren over de ondersteunings- of begeleidingsbehoefte van de student. Voor het uitwisselen van dit soort gegevens van de student moet wel de ouder en/of de student toestemming geven.

MBO toegankelijk

Op de website MBO Toegankelijk vind je alle informatie over studeren met een ondersteuningsvraag. Je vindt er tips over studeren – zoals stage, aanwezigheid en concentratie – maar ook zaken die bij studeren horen, zoals vervoer en geld. Wil je weten waar je op school terecht kan voor vragen over passend onderwijs? Via ‘vind je school’ vind je snel de juiste pagina en gegevens van jouw school!

Zorgeloos naar school

Je studeert, of gaat studeren, op een mbo. En je hebt een chronische lichamelijke aandoening, zoals astma, reuma, een darm- of spieraandoening. Misschien heb je (nog) geen diagnose, maar wel lichamelijke klachten. Als je aan school uitlegt wat je hebt, of waar je last van hebt, dan kan de school samen met jou op zoek naar aanpassingen die het studeren wat makkelijker voor je maken.

Stichting Zorgeloos naar school heeft een gids gemaakt die je wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn. Download of bestel nu gratis jouw exemplaar

Voor begeleiders van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is er nu het BPV-Handboek

Het BPV-handboek is een hulpmiddel en naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden in de BPV (Beroepspraktijkvorming). Het handboek is gratis te downloaden. Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.

In het kader van de ‘Verbeteragenda Passend Onderwijs mbo’ werken een groot aantal partners uit het passend onderwijsveld samen om de begeleiding voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) te verbeteren. Het ministerie van OCW heeft Ingrado gevraagd om met die partners een BPV-handboek op te stellen waarmee BPV-begeleiders de student extra ondersteuning kunnen bieden. Dit handboek biedt praktische handvatten voor scholen om, samen met de student zelf én het leerbedrijf, de stage- of leerwerkperiode tot een succes te maken.

Op 30 mei 2022 lanceerde minister Dijkgraaf van het ministerie van OCW het handboek tijdens een landelijke conferentie. Lees hier het verslag van deze dag die in het teken stond van BPV en Passend Onderwijs.

“Maar wat misschien verlichting geeft… het handboek is hier.” – Moos

Solliciteren met een ondersteuningsbehoefte

Op de website Solliciteren met handicap of beperking – Cvster.nl · CVster.nl vind je alle informatie over solliciteren met een ondersteuningsvraag.
Handig voor als je na je opleiding wilt gaan werken, of als je een bijbaan zoekt tijdens je studie.

Back To Top