Skip to content

Servicedocument facilitering studentenraden

Samen met de MBO Raad hebben we in juni 2024 een vernieuwde versie van het Servicedocument facilitering studentenraden ontwikkeld. In dit servicedocument wordt aan de hand van de wet uitgelegd waar een studentenraad recht op heeft en hoe hier volgens JOBmbo en de MBO Raad invulling aan gegeven kan worden. Aanleiding voor het vernieuwen van dit document zijn de grote verschillen in facilitering tussen studentenraden, en daarmee de grote kwaliteitsverschillen in studentmedezeggenschap in het mbo.

Belangrijkste aanpassingen

Allereerst is er in dit document meer aandacht voor het belang van een sterke participatiecultuur op school. Daarnaast wordt in dit document duidelijker aangegeven waar een studentenraad recht op heeft en wat belangrijke voorwaarden zijn voor een goed functionerende studentenraad.

Om hier duidelijke afspraken over te maken, hebben wij een model studentenraadsreglement toegevoegd aan het servicedocument. De regels en afspraken uit het model reglement zijn af te leiden uit wat eerder benoemd wordt in het servicedocument. Teksten die tussen twee tekens staan (< >) kunnen jullie zelf invullen op basis van wat past bij de school. Ons advies is om het reglement over te nemen en de richtlijnen die tussen de tekens staan minimaal te hanteren.

Hoe nu verder?

Stap 1: Lees samen met jullie studentenraadsbegeleider het servicedocument en maak een vergelijking tussen jullie huidige situatie en jullie gewenste situatie. Kijk daarbij naar jullie eigen studentenraadsreglement en het modelreglement dat wij voorstellen.

Stap 2: Wat moet er binnen jullie school veranderen om een sterke positie van de studentenraad te bereiken? Ga hierbij na of jullie voldoende facilitering (tijd, middelen, compensatie) krijgen om de verantwoordelijkheden en taken uit het servicedocument waar te kunnen maken. Wij schatten in dat hier minimaal 4 uur per week (per studentenraadslid) voor nodig is.

Stap 3: Ga het gesprek aan met het CvB om afspraken hierover te maken op basis van het servicedocument en model studentenraadsreglement. Zorg dat duidelijk is wat jullie willen vragen van het bestuur en waarom dit nodig is. Geef hierbij aan dat dit document samen met de MBO Raad is opgesteld en dat zij namens de schoolbesturen achter de richtlijnen staan die worden geadviseerd. Tip: wil je meer informatie over hoe het bij andere studentenraden geregeld is? Neem dan contact met ons op!

Stap 4: Gebruik het model studentenraadsreglement om een vernieuwd reglement voor jullie studentenraad op te stellen.

Het blijft natuurlijk goed om te evalueren of de afspraken die jullie nu gemaakt hebben ook daadwerkelijk voldoende zijn om jullie werk goed uit te kunnen voeren.

We hopen dat iedere studentenraad met dit vernieuwde servicedocument aan de slag gaan zodat iedere studentenraad goed gefaciliteerd wordt. Download het vernieuwde servicedocument hieronder, en weet ons te bereiken bij vragen!

Back To Top