Skip to content

Je bent geslaagd! O nee, toch niet…

Het zal je gebeuren. Wij zijn de afgelopen weken al door een tiental studenten gebeld die door studievertraging pas na 1 oktober hun studie konden afsluiten. En allemaal hebben zij pas daarna te horen gekregen dat zij toch niet geslaagd waren, maar nog een examen Nederlands moeten maken. Volgende week, zonder tijd om het goed voor te bereiden.

20141124 lieve examencommissie

Studenten bellen ons op en vragen hoe het mogelijk is dat de school achteraf ineens met deze exameneis op de proppen komt. Wij moeten iedere keer weer zeggen dat het heel slordig en vervelend is, maar dat er weinig aan te doen is omdat hun diploma niet geldig is als zij dit examen niet hebben gehaald.

 “Alle studenten die vanaf 1 augustus 2010 zijn gestart met een opleiding op mbo 4 of studenten die zijn gestart op basis van een kwalificatiedossier vanaf 2010, zijn verplicht om een examen Nederlands af te leggen. Het resultaat van dit examen is vanaf diplomeringsjaar 2014/2015 van invloed op de slaag/zak-beslissing voor niveau 4.” (Steunpunt taal en rekenen, 2014)

Dit betekent dat iedereen die na 1 oktober 2014 een mbo-4 diploma haalt een centraal examen Nederlands moet hebben gemaakt. Studenten die op schema lopen zijn hier in het algemeen wel van op de hoogte, maar studenten die eigenlijk al afgestudeerd hadden moeten zijn worden massaal vergeten.

We zijn geschokt door de slechte communicatie op scholen. De examencommissie weet blijkbaar wel dat de wet veranderd is, maar waarom wordt dit pas gecheckt op het moment dat het diploma wordt uitgedraaid? En waarom wordt er niet gecommuniceerd met mentoren? Met docenten? En nog veel belangrijker: met studenten?

Er zijn veel veranderingen rondom examinering in het mbo. Dat is al moeilijk genoeg. Laten we het alsjeblieft niet nog erger maken door studenten last minute hun diploma-uitreiking te ontnemen en op te zadelen met een herexamen welke ze onvoorbereid moeten maken.

Volgend jaar gaan de centrale examens rekenen 3F en Nederlands op 2F ook meetellen voor de zak- en slaagregeling. Wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen dan wel op de hoogte is?

 

Back To Top