Skip to content

JOB-bericht zorgt voor actie: alle mbo’s hebben studentenraad

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) maakte zich grote zorgen over de medezeggenschap van de studenten in het mbo. Na herhaaldelijk bellen en mailen bleken tien scholen de JOB niet te kunnen zeggen welke studenten er in hun studentenraad zitten. Michiel Steegers, voorzitter van de JOB: “Ook na de actie van vandaag blijft natuurlijk wel een punt van aandacht dat we moeilijk in contact kunnen komen met de betreffende studentenraden. Daarvoor gaan we nu, geholpen door de MBO Raad, nogmaals contact opnemen met de scholen waarom het gaat. We willen graag direct contact hebben met de studentenraden.”

Het belang van een goede studentenraad voor de kwaliteit van het onderwijs is groot en wordt steeds groter. De minister van onderwijs wil de instemmingsrechten die de raden nu al hebben uitbreiden  om zo constructieve inspraak te verbeteren. Zo kan een studentenraad ook een signalerende functie hebben bij misstanden in de school.

Voor daadwerkelijke constructieve tegenspraak, die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, is het noodzakelijk dat elke mbo-instelling een studentenraad heeft. Via die weg kan JOB de stem van de student op landelijk niveau laten horen. JOB wil dan ook samenwerken met de scholen, de MBO Raad, het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie om er nu echt voor te zorgen dat alle studentenraden geïnstalleerd worden en dat ze allemaal goede inspraak kunnen leveren.

Michiel Steegers: “Het feit dat zowel de MBO Raad als OCW de signalen van JOB serieus neemt en direct actie ondernemen dat tot andere inzichten leidt, stemt de JOB positief over de effecten van deze samenwerking.”

Back To Top