Skip to content

JOB blij met uitstel van Centrale Examens

Zowel JOB als LAKS hebben de afgelopen tijd alarmerende signalen ontvangen van hun achterban: er zijn te weinig docenten die de rekenlessen kunnen geven en soms wordt er zelfs helemaal geen rekenonderwijs verzorgd. Deze signalen worden bevestigd door de slechte pilotresultaten van afgelopen voorjaar. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de vmbo-kb scholieren en 72% van de havisten een onvoldoende scoorden voor hun rekentoets. Op het MBO niveau 4 zakte zelfs 83% van de studenten voor het centraal examen rekenen. “Deze cijfers tonen aan dat het rekenonderwijs onder de maat is. Wij vragen ons af of de extra tijd die nu geboden wordt genoeg is om scholieren en studenten op het gewenste niveau te krijgen,” zegt Henshuijs.
Bovendien is er voor een grote groep nog geen adequate ondersteuning beschikbaar. Voor kandidaten met bijvoorbeeld dyscalculie is het nog steeds onduidelijk hoe hun rekenvaardigheden getoetst kunnen worden. Ook is het opmerkelijk dat de rekenresultaten nog niet meetellen in de slaag- zakregeling maar vanaf september 2013 wel vermeld worden op het diploma. “Een merkwaardig besluit,” vindt Savelberg. Met het vermelden van het rekencijfer op de eindlijst worden scholieren en studenten alsnog gedupeerd als zij gaan solliciteren of toegelaten willen worden tot vervolgonderwijs. “Zolang het cijfer geen realistische weergave is van het rekenniveau, is een vermelding op het diploma ongewenst. Scholieren en studenten hebben immers geen eerlijke kans gehad om een goed cijfer te halen.”

Back To Top