Skip to content

JOB doet afstand van vandaag verschenen Keuzegids MBO 2021

Net als voorgaande jaren doet JOB ook dit jaar weer afstand van de vandaag verschenen Keuzegids MBO. De Keuzegids geeft informatie over alle mbo-opleidingen in Nederland van niveau 2 t/m 4. Zij trachten dit te doen door ranglijsten te maken van beste tot de minst goede ROC, vakschool en AOC. De resultaten van de door ons uitgevoerde JOB-monitor bepalen voor 50 procent de plek op deze ranglijst.

Als JOB zijn van mening dat het maken van ranglijsten een versimpeld beeld geeft van de werkelijkheid. Je kunt alle verschillen tussen mbo-instellingen niet simplificeren tot een plek op een ranglijst. Vanuit onze rol als belangenbehartiger weten we dat mbo-instellingen sterk verschillen in samenstelling van studentenpopulatie. Een ROC met meer dan 20.000 mbo-studenten biedt onderwijs aan veel meer verschillende groepen studenten dan een kleine vakschool met maar 1.000 studenten. Het schiet voorbij aan het doel van de JOB-monitor, dat is opgezet om studentenraden te informeren over de mening van hun achterban. De acties die daarop volgen moeten altijd zijn gericht op het verbeteren van onderwijs.

Wat de uitgave van dit jaar extra wrang maakt is dat de Keuzegids in hun persbericht kopt dat mbo’ers tevreden zijn over hun stagebegeleiding vanuit school. Dit staat haaks op de bevindingen van JOB. Studenten oordelen helemaal niet zo positief over de stagebegeleiding vanuit school, vooral de begeleiding van BOL-studenten kan veel beter. Maar 1 op de 3 BOL-studenten oordeelt positief. Vanuit JOB hebben we hier dan ook aandacht voor gevraagd. Dit zorgt voor onnodige verwarring over de resultaten van de JOB-monitor.

De volledige, landelijke rapportage van de JOB-monitor valt hier te lezen.

Back To Top