Skip to content

JOB heeft sterke twijfels over boetesysteem studieverzuim

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is verbaasd over de proef van de gemeente Amsterdam om op het MBO College zuid studieverzuim te beboeten. JOB vraagt zich af of de gemeente Amsterdam rekening houdt met de achterliggende reden van het hoge studieverzuim, zoals persoonlijke problemen van jongeren. Daarnaast is het studieverzuim onder leerplichtige mbo-studenten in Amsterdam de afgelopen jaren al fors afgenomen. JOB ziet meer in een voortzetting van die ingezette aanpak dan in geldboetes.

Preston Henshuijs (voorzitter JOB) vraagt zich af wat de het boetesysteem te maken heeft met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. “Door de inzet op een betere onderwijskwaliteit zal het ook minder aantrekkelijk zijn voor studenten om weg te blijven”. “Het boetesysteem lijkt op pure kaalplukkerij”. JOB wil graag weten wat de achterliggende reden is van deze proef, ”.

Daarnaast blijkt uit de jaarrapportage van Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam dat het studieverzuim van de Amsterdamse leerplichtigen mbo-studenten sterk is teruggedrongen (61% in 2010-2011 en 33% in 2011-2012). Dit is bewerkstelligd door een effectieve aanpak van scholen samen met andere organisaties uit de leerplichtketen. JOB is positief over deze ontwikkeling, en ziet graag dat men zich hier verder op gaat richten. Financiële sancties zijn volgens JOB geen oplossing.

zie ook het item op AT5, de stelling van Amsterdam, Preston Henshuijs voorzitter JOB reageert op de stelling ‘Een spijbelboete helpt’

Back To Top