Skip to content

JOB Jaarplan 2021-2022

Door de afkeuring van het jaarplan op de eerste ALV hebben wij gezorgd voor een nog beter jaarplan met veel meer inbreng van de leden. Na de tweede extra ALV op 15 oktober is ons verbeterde jaarplan goedgekeurd door de leden.

Het valt ons op dat de meeste problemen die op het mbo spelen direct of indirect te maken hebben met kansengelijkheid. Omdat dit een erg brede term is hebben we ervoor gekozen ons jaarplan op te delen in 3 subthema’s; diversiteit en inclusie, passend en toegankelijk onderwijs en onderwijskwaliteit.

Bekijk de onderstaande link voor het gehele jaarplan.

Back To Top