Skip to content

JOB: Keuzegids, studenten informeer je niet met ranglijsten

De jaarlijkse Keuzegids MBO komt zaterdag weer uit. De Keuzegids geeft informatie over alle mbo-opleidingen in Nederland van niveau 2 t/m 4. Naast informatie over de opleidingen maakt de Keuzegids ook ranglijsten van de beste tot de minst goede ROC, vakschool, AOC en opleidingen. De resultaten van de door ons uitgevoerde JOB-monitor bepalen voor 75% deze ranglijsten, iets waar wij het als JOB niet mee eens zijn en nadrukkelijk afstand van doen. Het maken van ranglijsten geeft een versimpeld van de werkelijkheid weer en schiet voorbij aan het doel van de JOB-monitor.

 “Wordt het mbo-onderwijs beter van ranglijsten? Denk het niet.” – Jurgen van der Hel, voorzitter JOB

Als belangenbehartiger voor mbo-studenten weet JOB dat mbo-instellingen sterk verschillen in de samenstelling van hun studentpopulatie. Een ROC met meer dan 20.000 mbo-studenten biedt onderwijs aan veel meer verschillende en andere groepen studenten dan een kleine vakschool met maar 1.000 studenten. Daarnaast lopen grote ROC’s tegen hele andere problemen aan dan kleine scholen, en zijn er zelfs grote regionale verschillen. Heel veel gegevens samenvoegen tot één cijfer in een ranglijst gaat totaal voorbij aan de verschillen tussen de mbo-instellingen, en is dus appels met peren vergelijken. Het doel van de JOB-monitor is dan ook nooit om goed scorende scholen een pluim te geven, en minder goed scorende scholen in een slecht daglicht te zetten.

De JOB-monitor is bedoeld om studentenraden van informatie te verschaffen over hun onderwijs, en zo inzichtelijk te maken wat er goed gaat en wat beter kan. Het verbeteren van het onderwijs op een mbo-instelling moet hier altijd het doel zijn, en zeker niet dat een instelling beter scoort in een ranglijst. Het kan mbo-instellingen zelfs afschrikken om mee te doen aan de JOB-monitor, terwijl het juist zulke waardevolle informatie is. Ons advies is aan de Keuzegids is dan ook: stop met het maken van ranglijstjes die makkelijk scoren, en ga toekomstige mbo-studenten écht informeren, door ook de verhalen achter de cijfers te vertellen.

“Stop met het maken van ranglijstjes die makkelijk scoren, en ga toekomstige mbo-studenten écht informeren.” – Jurgen van der Hel, voorzitter JOB

Back To Top