Skip to content

JOB Monitor 2014 van start

Op 2 december vond om 12.00 uur de kick-off van de JOB-monitor plaats. De aftrap van het grootste tevredenheidsonderzoek van Nederland werd georganiseerd in samenwerking met het flowburo, het evenementenbureau van het ROC van Amsterdam. In het Boulevard Theater van het MBO College Zuid had Ibrahim Ghazi, voorzitter van de centrale studentenraad van het ROCvA, de eer om als ‘eerste’ de JOB-monitor in te vullen onder luid olifantengetrompetter!

Onder het toezicht van een enorme olifant, het symbool van deze editie van de JOB-monitor, gaf voorzitter Michiel Steegers een toespraak voor alle aanwezigen over het belang van dit onderzoek onder mbo studenten. Martijn Grul, algemeen bestuurslid en portefeuillehouder van de JOB-monitor presenteerde een JOB-monitor quiz. Duygu Eski, secretaris van de studentendeelraad van het ROC Hilversum was de winnaar.

De kick-off werd druk bezocht. Het volledige college van bestuur van het ROCvA was aanwezig, vertegenwoordigers van de MBO raad waren er, evenals studentenraden uit heel het land. Zo hebben we studenten gezien van het Nordwin College, ROC Friese Poort, SiNTLUCAS, Nova College, Regio College, ROC van Amsterdam, ROC Twente, Arcus College, Graafschap College en het Wellant College! Het is een goed teken dat de JOB-monitor ook onder studentenraden zo leeft!

Daarnaast is het JOB keurmerk uitgereikt aan de centrale studentenraad van het roc van Amsterdam. Wij noemen dan ook vaak het ROC van Amsterdam als voorbeeld van een grote onderwijsinstelling waar medezeggenschap op meerdere niveaus goed is geregeld. Een centrale studentenraad, met een getrapte vertegenwoordiging vraagt dan ook wel wat organisatiekracht van studenten en de onderwijsinstelling! De studentenraad is zeer actief en heeft het keurmerk dan ook meer dan verdiend.

Back To Top