Skip to content

JOB-monitor 2020: mbo-studenten voelen zich steeds vaker gehoord

Meer dan een kwart miljoen (262.000) mbo-studenten lieten hun stem horen in de JOB-monitor

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven neemt op donderdag 4 juni het eerste exemplaar van de JOB-monitor in ontvangst, in Nieuwspoort in Den Haag. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geeft mbo-studenten een stem in het onderwijs door dit grootschalige onderzoek af te nemen. De meest opvallende resultaten staan hieronder uitgelicht.

Medezeggenschap: studenten worden vaker gehoord
Uit de JOB-monitor blijkt dat scholen steeds beter luisteren naar de mening van studenten. Dit jaar geeft de helft van de studenten aan dat school goed luistert naar hun mening. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van 7 procent. Daarnaast weten steeds meer studenten dat er een studentenraad is op school. JOB is hier trots op en blijft zich inzetten om deze cijfers nog positiever te maken.

‘Het is geweldig om te zien dat scholen steeds beter naar studenten luisteren. Medezeggenschap wordt steeds belangrijker gevonden.’  – Jurgen van der Hel, voorzitter JOB

Stage: positief over wat ze leren, begeleiding vanuit school kan beter
Studenten zijn heel positief over wat ze leren tijdens hun stage of op hun werkplek (bbl-studenten: 78% positief; bol-studenten: 71% positief). JOB is blij met deze cijfers. Toch zijn er nog grote aandachtspunten: slechts 1 op de 3 bol-studenten is positief over de voorbereiding op hun stage. Daarnaast heeft 22 procent van de bol-studenten moeite met het vinden van een stageplek. Onder bbl-studenten is bijna een kwart negatief over de aansluiting van schoolopdrachten op hun werk.

Nog altijd veel ongebruikte studieboeken en lesmateriaal
Maar liefst 40 procent van de mbo-studenten geeft aan dat ze boeken en lesmaterialen moeten kopen, maar deze vervolgens niet gebruiken. In het domein Zorg en Welzijn (met ruim een kwart van de mbo-studenten in Nederland) geeft maar liefst 50 procent van de studenten aan dat dit het geval is. Ondanks dat er de laatste jaren veel aandacht is besteed aan dit probleem, laten deze cijfers zien dat het probleem verre van opgelost is.

‘Regelmatig moet lesmateriaal voor het tweede of derde leerjaar in jaar 1 worden aangeschaft. Enorm onhandig voor studenten die van opleiding switchen.’ – Julia Ruskauff, Voorzitter Centrale Studentenraad ROC Mondriaan

Keuzedelen: er valt soms niets te kiezen
27 procent van de studenten is negatief over de keuzedelen waaruit zij kunnen kiezen. JOB krijgt vaak signalen dat er weinig keuze is, of dat keuzedelen zelfs worden opgelegd. Een kwart van de studenten is negatief over de inhoud van de keuzelen. Dit zijn onderwerpen die zeker nog aandacht verdienen, omdat keuzedelen vanaf 2020-2021 gaan meetellen voor de slaag-zakregeling.

Meer weten? Volg de uitreiking van de JOB-monitor, 4 juni, 14.45 tot 15.30.
De JOB-monitor wordt overhandigd aan minister Van Engelshoven in Nieuwspoort in Den Haag. De minister zal in een talkshow met JOB-bestuursleden, mbo-studenten, politici en presentator Özcan Akyol de inhoud van de JOB-monitor bespreken. De uitzending is via deze link te volgen. De gehele rapportage is hier te vinden. Wil je weten wat de resultaten van jouw school zijn? Ga dan naar www.jobmonitorresultaten.nl.

Back To Top