Skip to content

JOB-MONITOR INGEVULD DOOR 224.212 MBO-STUDENTEN, STUDENTEN ZIJN POSITIEVER DAN IN 2020

Bekijk de JOB-monitor 2022 hier!

224.212 mbo-studenten hebben hun stem laten horen in de afgelopen JOB-monitor.Studenten zijn over het algemeen positiever geworden in 2022 ten opzichte van 2020. Ze beoordelen hun school gemiddeld met een 6,6 en hun opleiding gemiddeld met een 6,8. Deze rapportcijfers zijn beide gestegen. Er is zelfs een stijging van 6% punten op de vraag of docenten vragen wat studenten van de lessen vinden. Ook over de begeleiding op stage en het geen wat ze leren zijn studenten erg tevreden!Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs is tevreden met de resultaten van de JOB-Monitor. De vragen van de laatste monitor zijn positiever ingevuld dan voorheen. Desondanks moeten de verbeterpunten niet onbesproken blijven, want die zijn er wel.” zegt Anniek Westerhof, secretaris JOB MBO. Dit jaar hebben wij gevraagd wat studenten vinden van de online lessen. Daar was 43% van de studenten negatief over. Quin Blokzijl, voorzitter JOB MBO: “Online lessen vragen om digitale vaardigheden. Niet iedere docent of student heeft deze vaardigheden op orde. Hierdoor zijn online lessen soms van mindere kwaliteit. Het mbo is voornamelijk praktijkgericht. Daarom gaat onze voorkeur nog altijd uit naar zoveel mogelijk fysiek onderwijs, tenzij dit ten koste gaat aan het maatwerk dat door online onderwijs aan studenten met een extra ondersteuningsbehoefte geboden kan worden.

Ook geeft nog steeds 41% van de studenten aan dat ze boeken en lesmaterialen hebben moeten kopen die ze niet gebruiken. Milan Safy, penningmeester JOB MBO: “Het is teleurstellend dat mbo-studenten nog steeds spullen moeten aanschaffen die ze niet gebruiken. Door oneerlijke schoolkosten als deze worden opleidingen minder toegankelijk voor sommige studenten. Het is belangrijk dat iedere mbo-student de mogelijkheid moet hebben om te kunnen studeren. De grootte van je portemonnee moet hier geen blokkade in vormen.” 

Verder is 30% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte niet tevreden over de hulpmiddelen en aanpassingen op school. Samia Boukhizzou, bestuurslid JOB MBO: “iedereen heeft recht op onderwijs, dus ook studenten met een ondersteuningsbehoefte. Er is nog veel terrein te winnen als het gaat om de inclusiviteit van bepaalde scholen.”

 De JOB-monitor is het landelijke studententevredenheidsonderzoek van Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt gehouden onder mbo-studenten om te monitoren hoe studenten hun onderwijs ervaren. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anniek Westerhof, secretaris JOB MBO (06-15960112 of anniek@jobmbo.nl)

De JOB-monitor 2022 is in de bijlage te vinden!

Back To Top