Skip to content

JOB ondersteunt campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie

Helaas komt discriminatie bij het zoeken naar een stageplek en op de werkvloer nog steeds voor. Mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten meer sollicitatiebrieven versturen en langer zoeken naar een stageplek dan hun medestudenten zonder migratieachtergrond. JOB is daarom blij met de campagne #KIESMIJ waarin aandacht wordt gevraagd voor dit probleem. De campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-NL, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV.

JOB roept scholen en leerbedrijven op om kritisch te kijken naar wat er op dit moment wordt gedaan tegen discriminatie bij stages en actie te ondernemen om discriminatie tegen te gaan. Op het platform kiesmij.nl staan verschillende hulpmiddelen voor het tegengaan en voorkomen van discriminatie. Het bespreekbaar maken van discriminatie is niet genoeg, scholen moeten studenten helpen die te maken krijgen met discriminatie, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het leerbedrijf. Leerbedrijven moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar selectieprocedures. Ook moet worden opgetreden tegen leerbedrijven die doelbewust discrimineren.

Studenten roepen we op om niet te blijven zitten met een ervaring. Praat over je ervaring en maak een melding. Alleen zo wordt het probleem in kaart gebracht en kunnen we discriminatie tegengaan. JOB is bereikbaar voor studenten, we luisteren graag naar jouw verhaal en kijken waar je het beste terecht kunt om een melding te maken. Alle opties hiervoor staan ook op kiesmij.nl.

Back To Top