Skip to content

JOB-panelonderzoek: mbo-studenten over LOB

Bij elke bekostigde mbo-school neemt de investering en aandacht voor professionalisering van LOB toe. Dat is één van de afspraken uit de Werkagenda mbo. Het ministerie van OCW investeert in LOB, waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. Scholen kunnen het extra geld gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken of het begeleiden van studenten bij het kiezen van een stageplek en –richting.

Om het extra geld van scholen doelgericht te besteden, wilde JOBmbo de studentenraden in actie laten komen om te achterhalen wat studenten op hun eigen school van LOB vinden. Op 8 mei heeft JOBmbo een inhoudsdag georganiseerd om de studentenraden uit te leggen wat de werkagenda inhoudt en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan. De studentenraden hebben immers instemmingsrecht op de kwaliteitsafspraken. Tijdens deze dag zijn de belangrijkste onderwerpen uit de werkagenda voor studenten besproken. In een sessie over LOB hebben we de studentenraden uitgelegd hoe ze samen met het College van Bestuur kunnen achterhalen en bespreken waar studenten behoefte aan hebben op het gebied van LOB. Op deze manier kunnen studentenraden en besturen samen beslissen waar het extra geld in geïnvesteerd kan worden. Om studentenraden een landelijk beeld te geven van wat mbo-studenten van LOB vinden, heeft JOBmbo een vragenlijst opgesteld en verspreid onder mbo-studenten in Nederland. Deze vragenlijst is afgestemd met het Expertisepunt LOB. De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen interessant voor studentenraden, maar ook voor schoolbesturen, beleidsmakers, uitvoerders en anderen die zich bezighouden met LOB.

De resultaten van dit onderzoek zijn in de bijlage te vinden.

Back To Top