Skip to content

JOB Rekenrapport

Voordat rekenen mee gaat tellen voor het diploma (vanaf studiejaar 2021-2022), wilden wij van studenten weten wat er verbeterd moet worden aan generiek rekenen. Op drie thema’s – motivatie, docenten, onderwijsinhoud – gaven in totaal 429 studenten hun mening.

 

Kortweg kan gezegd worden:

Studenten vinden het nuttig om de basis van rekenen te krijgen. Optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen enzovoorts. Studenten zien daar zeker de meerwaarde van in. Maar al klinkt die basis zo makkelijk, studenten stellen wel de voorwaarde dat een docent geschoold rekendocent moet zijn. Ook kan er gesteld worden dat studenten een meerwaarde zien in beroeps- en burgerschapsgericht rekenen.

 

Aanbevelingen:

  1. Studenten hebben een mening!
  2. Bijscholen van docenten
  3. De docent heeft een belangrijke rol in de motivatie van studenten
  4. Houd rekening met niveauverschillen
  5. Integreer beroepsgerichte rekenopgaven in het onderwijs
  6. Streep bepaalde rekenonderdelen door als dit in andere rekenvakken al behandeld wordt
  7. Zorg voor rekenopgaven in de belevingswereld van studenten

 

Download het hele rekenrapport hieronder!

Back To Top