Skip to content

JOBMBO IS BLIJ DAT HET LEENSTELSEL GESCHRAPT IS, MAAR WE ZIJN ER NOG NIET

JOBMBO IS BLIJ DAT HET LEENSTELSEL GESCHRAPT IS, MAAR WE ZIJN ER NOG NIET

Er is slechts 1 miljard beschikbaar gemaakt in het coalitieakkoord om de basisbeurs in te voeren. Hierdoor moeten er keuzes gemaakt worden over de hoogte van bedragen in het hogere onderwijs. Voorzitter Quin Blokzijl: “Het geld is het hardste nodig in de laagste inkomensklassen. Doordat er maar 1 miljard beschikbaar is gemaakt om de studiebeurs in te voeren vallen de bedragen lager uit.”

“Het leenstelsel is lang een struikelblok geweest voor de doorstroom van mbo naar hbo. JOBmbo is blij dat het leenstelsel geschrapt is, maar we zijn er nog niet. Vanaf 2023 hebben mbo-studenten bij doorstroming naar het hbo meer financiële zekerheid door de basis en aanvullende beurs. Wel vragen wij af of de bedragen hoog genoeg zijn. Het leven is nu te duur om hiermee schuldenvrij te studeren.”

Verder behouden mbo-studenten hun studiefinanciering en de bijverdiengrens wordt geschrapt. JOBmbo is blij met de nieuwe regels in het mbo omtrent de studiefinanciering. Bij het schrappen van de bijverdiengrens kunnen mbo-studenten werken naast hun studie zonder een bijverdiengrens. Te veel verdienen heeft dan geen gevolgen meer voor de studiefinanciering. Voorzitter Quin Blokzijl: “In het hogere onderwijs was de bijverdiengrens al geschrapt. Ook mbo-studenten kunnen nu onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering.”

Het lenen wordt ook gemakkelijker gemaakt in het mbo. Studenten die naast hun basisbeurs en aanvullende beurs nog eventueel zouden lenen kunnen er nog langer over doen om hun lening terug te betalen. Verder blijft de basis en aanvullende beurs bestaan voor mbo-studenten, zoals die voorheen was.

 

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Quin Blokzijl (06-15960114)

Back To Top