Skip to content

JOBmbo reageert op de Staat van het Onderwijs

Woensdag 17 april werd de Staat van het Onderwijs 2024 gepubliceerd. Wederom is pijnlijk duidelijk geworden dat het niet goed gaat met het onderwijs: de basisvaardigheden zijn niet op orde, studenten hebben onvoldoende gelijke kansen en het welbevinden van studenten staat onder druk. Hoewel de mbo-sector heel hard werkt om deze problemen aan te pakken, liggen de oplossingen volgens JOBmbo soms ook al in een eerder stadium van de schoolloopbaan van leerlingen en studenten. “Het niveau van de basisvaardigheden ligt onder de maat in het funderend onderwijs en daar zijn mbo studenten de dupe van,’’ vindt Miray Özügüzel, voorzitter van JOBmbo. “De focus in het mbo zou juist moeten liggen op het ontwikkelen van vakbekwaamheid en niet op het oplossen van een achterstand op basisvaardigheden.’’

Als mbo-studenten starten met hun opleiding, wordt van hen verwacht dat zij een bepaald leesvaardigheidsniveau hebben. Echter blijkt dat zij dit niveau steeds vaker niet halen. Dit probleem speelt ook bij het vak rekenen. Van alle mbo-studenten wordt verwacht dat zij een rekenexamen halen, terwijl dit op de middelbare school niet het geval is. Kortom, eventuele achterstanden die leerlingen hebben opgelopen op het voortgezet onderwijs, moeten ingelopen worden op het mbo. Hierdoor dreigen sommige studenten hun opleiding niet te halen, zelfs wanneer het vak rekenen niet eens een relevant vak is voor die studie. Bovendien neemt het kostbare tijd weg in de opleiding die eigenlijk gebruikt moet worden om studenten bekwaam te maken in hun gekozen vak.

Naast basisvaardigheden spelen ook dit jaar gelijke kansen en welbevinden weer een grote rol in het rapport. JOBmbo is blij om te zien dat hier veel aandacht voor is, tegelijkertijd moet ook hier nog veel op gebeuren. Het verkleinen van de problematiek – die jaar na jaar blijkt uit de Staat van het Onderwijs – vraagt volgens de jongerenorganisatie een inspanning van het gehele onderwijsstelsel – van het funderend onderwijs tot aan het mbo. Özügüzel: “We moeten de problemen in het onderwijs samen aanpakken. We roepen onderwijspartijen daarom op om gezamenlijk de handschoen op te pakken, in plaats van naar elkaar te kijken in afwachting van oplossingen.” JOBmbo hoopt dan ook dat dit rapport aanleiding zal vormen voor een gedegen actieplan om de problemen aan te pakken.

Back To Top