Skip to content

Protocol vragen toevoegen

De vragenlijst van de JOB-monitor wordt in een cyclus van drie edities geëvalueerd. De vragenlijst zal in 2024 weer herzien worden. In de tussenliggende tijd kunt u vragen aandragen. JOB kan op basis van de hoeveelheid en kwaliteit van de aangedragen vragen besluiten de evaluatie te vervroegen of tot maximaal 10% van de huidige vragenlijst aan te passen.

Uw vraagsuggestie wordt voorgelegd aan JOB en eventueel aan een (studenten)panel. In juni 2021 verschijnt de (nieuwe) vragenlijst op de portal. Over de tussenliggende procedure wordt niet gecommuniceerd. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de procedure kunt u zelf contact opnemen met JOB (030-7900915).

Protocol vragen toevoegen kunt u hier downloaden

Formulier vraag toevoegen

    Kies de bijbehorende antwoordcategorie*

    Back To Top