Skip to content

Jongeren te ontwetend over leenstelsel

FNV Jong, LAKS en JOB presenteren onderzoek ‘Wat weet jij over het leenstelsel?’

Jongeren zijn te onwetend over het naderende leenstelsel. Bijna een kwart van de jongeren is niet op de hoogte van de veranderende wetgeving. Drie op de vier jongeren onderschatten hun te verwachten studieschuld. Daarnaast geven acht op de tien jongeren aan te zullen gaan werken om hun studie te bekostigen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1365 jongeren uitgevoerd door jongerenbond FNV Jong en de scholieren,- en studentenbonden LAKS en JOB.

“We hadden wel de verwachting dat jongeren niet goed op de hoogte zouden zijn, maar de resultaten uit het onderzoek zijn schrikbarend,” aldus JOB-voorzitter Michiel Steegers. Zo denkt een op de tien jongeren zelfs dat de basisbeurs in de toekomst blijft bestaan. Ook meer dan de helft van de huidige universitaire studenten heeft niet door dat het vierde jaar studiefinanciering voor hen verdwijnt. Annelotte Lutterman van het LAKS: “Het kleine beetje voorlichting dat minister Bussemaker geeft, is misleidend en onjuist. En dat terwijl jongeren nog maar twee dagen hebben om zich aan te melden voor een decentrale selectie. Het is te erg voor woorden dat de minister ook deze jongeren in de kou laat staan.”

Jongeren onderschatten studieschuld massaal 

Eén van de opvallendste resultaten uit het onderzoek toont aan dat jongeren geen idee hebben wat hen te wachten staat met het aflossen van hun studieschuld. 71,8% van de jongeren is niet op de hoogte van de maximale afbetalingstermijn. Daarnaast weten twee op de drie jongeren niet dat de rente over de studieschuld niet de gehele looptijd vaststaat. Als klap op de vuurpijl onderschat ruim drie op de vier jongeren hun te verwachten studieschuld.

Werken om je studie te kunnen betalen

Als de basisbeurs afgeschaft wordt, zullen acht op de tien jongeren meer gaan werken om zijn of haar studie te kunnen bekostigen. Meer dan de helft van de jongeren (54,4%) is hier zeker van. Nog eens acht op de tien jongeren geven aan dat dit ten koste zal gaan van de tijd die ze in hun studie zullen steken. “Studeren zal geen eerste prioriteit meer zijn in het leenstelsel. Jongeren zullen zich eerder bezighouden met de vraag of ze aan het eind van de maand nog wel rond kunnen komen. Dat dit ten koste gaat van de studieresultaten is een zekerheid. Die kenniseconomie die de minister zo graag wil, kan ze in het leenstelsel wel vergeten,” aldus Marjelle Boorsma van FNV Jong.

Lees  hier het complete onderzoek.

Foto: Robert-Jan Cornelisse

Back To Top