Skip to content

Wel degelijk problemen rond stages in mbo

In Trouw van dinsdag 23 juli staat op de voorpagina geschreven dat het tekort aan mbo stages overdreven is. Hoewel het weliswaar weinig voor lijkt te komen dat studenten echt geen stageplek kunnen vinden en daardoor hun diploma niet halen, is er absoluut wel sprake van veel problemen rond mbo stages en leerwerkplekken. Het gepubliceerde artikel doet vermoeden dat deze problemen zwaar overtrokken zijn en subsidie dus niet nodig is. De mbo student die door het tekort aan stageplekken veel studievertraging oploopt en uiteindelijk – veel later dan gepland – zijn diploma haalt, trekt op deze manier echter aan het kortste eind.

In het artikel wordt aangegeven dat er geen concrete voorbeelden zijn gevonden van opleidingen die hebben moeten sluiten. Studenten die hun diploma niet hebben kunnen halen door het tekort aan stageplekken heeft JOB in deze vakantieperiode ook niet direct aan de telefoon kunnen krijgen. Echter, door zo specifiek op deze extreme problemen in te gaan wordt volledig voorbij gegaan aan de problemen die de studenten wèl ondervinden rond het vinden van een stage. Er kan namelijk niet ontkend worden dat het in deze crisistijd steeds moeilijker wordt om een stage of leerwerkplek te vinden. De meeste telefoontjes die wij krijgen in dit kader zijn echter telefoontjes van studenten die enorme studievertraging oplopen omdat ze pas heel laat een stageplek hebben gevonden. Of ze vinden wel een plek, maar kunnen bijvoorbeeld niet al hun uren maken of de juiste competenties ontwikkelen, waardoor ze ook studievertraging oplopen. Daarbij laat de begeleiding op de stageplek vaak te wensen over, waardoor studenten tijdens hun stage in de problemen komen en deze niet af kunnen maken. Door de crisis lijkt er bij bedrijven steeds minder tijd en ruimte om stagiaires goed te begeleiden. Uiteindelijk halen deze studenten dus weliswaar een diploma, maar ze lopen wel enorme vertraging op. En naarmate de student meer problemen ervaart en vertraging oploopt, vergroot de kans op voortijdig beëindigen van de opleiding. Iets wat we niet moeten willen.

Als JOB betreuren wij dat de problemen die mbo studenten ervaren bij het vinden van een (goede) stageplek nu worden neergezet als overdreven. Studenten moeten niet de dupe worden van discussies die uiteindelijk vooral draaien om geld, dat leidt af van de daadwerkelijke problemen. Wij hopen dat de focus blijft liggen op het creëren van passende stageplekken met goede begeleiding, zodat iedere mbo student zijn opleiding zonder onnodige vertraging kan afmaken.

Michiel Steegers, voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

De reactie van Michiel verscheen op 25 juli in aangepaste vorm op de opiniepagina van Trouw.

Back To Top