Skip to content

Kerstgedachte van JOB: Gelijke kansen in het mbo

Een kwart van de mbo-studenten ervaart ongelijke behandeling op hun mbo-school. Dit blijkt uit de resultaten van de JOB Tour die vandaag worden gepresenteerd tijdens de Gelijke Kansen spelmiddag van JOB. Huidskleur, mentale problemen en geloof zijn de meest voorkomende antwoorden van studenten. Daarnaast komt het ook voor dat studenten ongelijk behandeld worden vanwege een fysieke beperking, leeftijd, armoede of geaardheid. De tijd van praten is voorbij, tijd voor actie, vindt JOB. Daarom geeft JOB vandaag in Den Haag oplossingen aan politici en andere betrokkenen van het mbo om kansengelijkheid onder studenten te vergroten.

Gelijke kansen is meer dan geloof en huidskleur (en net zo belangrijk!)
JOB is blij dat de Tweede Kamer deze week instemde met de wet waarin staat dat er in burgerschapsonderwijs aandacht moet worden besteed aan acceptatie van alle vormen van diversiteit. Mbo-scholen moeten zich echter ook zelf bewust blijven van de diversiteit aan studenten op hun school. Dit onderschrijven zowel JOB als Zorg en Perspectief, het jongerenpanel voor jongeren met een beperking. Jongeren met ondersteuningsbehoefte zijn overal in het mbo terug te vinden, ook op niveau 2,3 en 4. JOB hoort nog veel te vaak dat studenten worden uitgeschreven vanwege persoonlijke problemen. Opvallend, vindt JOB, aangezien er al sinds de invoering van passend onderwijs gediscussieerd wordt over de zorgplicht van scholen.[1] Het valt bestuurslid van JOB Lisanne den Hartog ook op dat studenten vrede lijken te hebben met ongelijke behandeling. “Als ik vraag wat een student doet als een docent racistisch is, hoor ik vaak: maar we kunnen er toch niks aan doen”.

Maak van gelijke kansen geen mbo-studie op zich
JOB vindt het belangrijk dat studenten alle informatie krijgen die zij nodig hebben tijdens hun studie. Timon, voorzitter van JOB, noemt als voorbeeld de zorgcoördinator: “We hopen dat een student  geen zorgcoördinator nodig heeft, maar iedere student zou wel moeten weten dat hij/zij er is en waarvoor een student bij hem of haar terecht kan”. JOB roept  mbo-scholen op duidelijk te communiceren naar studenten: Waar kan je een klacht indienen? Wat zijn je rechten als je mentale problemen ervaart? Kortom, zorg ervoor dat de informatie te vinden is en maak van passend onderwijs en gelijke kansen geen mbo- studie op zich.

Maak van de mentor een vraagbaak
Uit de enquête die tijdens de JOB Tour is afgenomen, blijkt dat het merendeel van de studenten het met hun mentor zou bespreken als zij ongelijk worden behandeld. Dat betekent dat de mentor goed ingelicht moet zijn over passend onderwijs en gelijke kansen. Want weet de mentor wel dat doktersverklaringen niet meer gedeeld mogen worden door huisartsen? En staat de mentor in contact met bijvoorbeeld de stagebegeleider en passend onderwijs team? JOB hoopt dat alle betrokkenen in het mbo over onze kerstgedachte na blijven denken, ook ná de kerst.

——————————————————————————–
Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114). Het rapport van de JOB tour is hier te downloaden.

[1] Zie ook de radar uitzending ‘Zorgplicht in het mbo’: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/zorgplicht-in-het-mbo/.

Back To Top