Skip to content

Klacht over je rekenexamen? Hier moet je zijn

Als je dit schooljaar met een nieuwe mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 begonnen bent, telt het cijfer dat je haalt voor je rekenexamen mee voor je diploma. Dat is anders dan eerst: toen moest je wel rekenexamen doen, maar maakte het niet uit wat voor cijfer je haalde. Nu moet je minimaal een 5 halen, én dan moet je cijfer voor Nederlands minimaal een 6 zijn. Of andersom: als je voor Nederlands een 5 haalt, moet je voor rekenen minimaal een 6 halen.

Daarnaast zijn de rekenexamens zijn vanaf nu geen centrale examens meer. Dat houdt in dat de examens niet langer ontwikkeld worden door het landelijke College voor Toetsen en Examens (CvTE), maar dat scholen zelf hun rekenexamens mogen ontwikkelen of ze ergens anders mogen inkopen.

Voorheen verzamelde JOB de klachten die we ontvingen over rekenexamens en gaven we ze door aan het CvTE, zodat zij zonodig het examen of de normering konden aanpassen. Omdat het CvTE de examens niet meer maakt, kunnen we dat vanaf dit schooljaar niet meer doen. Denk je dat er een fout in je rekenexamen staat, geef het dan door aan je school!

Natuurlijk zijn we wel benieuwd naar jullie ervaringen met de nieuwe rekenexamens en jullie mening over de nieuwe rekeneisen. Neem contact met JOB op en vertel ons wat je vindt!

Back To Top