Skip to content

Kosten stijgen, inkomsten dalen: Studenten luiden de noodklok over basisbeursverlaging

Op donderdag 15 februari zal de Tweede Kamer stemmen over het voortzetten van de koopkrachtmaatregel, een tijdelijke regeling die uitwonende studenten een extra bedrag van €164,50 per maand bood om de inflatie te compenseren. Ondanks een vervijfvoudiging van de rente op studieleningen, stijgende kosten voor levensonderhoud en een verhoging van het collegegeld met ruim €200, dreigt een aanzienlijke verlaging van de basisbeurs te worden doorgevoerd. Deze verandering zou een harde klap betekenen voor veel studenten die afhankelijk zijn van een fatsoenlijke basisbeurs om rond te komen, aldus de studentenorganisaties LSVb, ISO en JOBmbo. In een brandbrief aan Tweede Kamerleden luiden zij dan ook de noodklok. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen verklaart: ‘’De koopkrachtmaatregel erkende juist dat de financiële druk op studenten uit de hand liep. Nu wordt deze ondersteuning weggenomen terwijl de kosten alleen maar stijgen. Je kunt zo niet tegen studenten zeggen dat je hun bestaanszekerheid serieus neemt.’’

Dat de basisbeurs te laag is, blijkt niet alleen uit geluiden van studenten. In 2021 liet de Sociaal-Economische Raad zien dat er maar liefst €476 aan basisbeurs nodig is om rond te komen zonder financiële druk, uitgaande van een student die ook nog 12 uur per week werkt. En dat nog zonder rekening te houden met de inflatie die we sinds 2021 hebben gezien.

“Naast dat de maatregel studenten eindelijk helpt met de financiële druk en problematiek waar ze mee te kampen krijgen, is het voor mbo-studenten ook vanuit maatschappelijk belang een handreiking geweest. De laatste tijd is er veel inzet getoond voor de gelijkwaardige waardering van het mbo, en is de maatregel een steuntje in de rug geweest voor veel studenten om eindelijk de stap naar het studentenleven te wagen. Het is nu tijd om door te pakken.” – Miray Özügüzel, voorzitter JOBmbo

Op donderdag 15 februari zal in de Kamer gestemd worden over het voorstel van de leden Paternotte (D66) en Beckerman (SP) om de koopkrachtmaatregel op de basisbeurs één jaar langer te handhaven. Deze stem is cruciaal om te voorkomen dat studenten komend collegejaar in de kou worden gezet en om recht te doen aan de stijgende kosten van studenten. De studentenorganisaties dringen er bij de Kamerleden op aan om dit amendement te steunen.

“Het rammelt in de portemonnee van studenten: een vervijfvoudiging van de rente, een toekomstige stijging van het collegegeld met ruim €200 euro én tegelijkertijd een mogelijke verlaging van de basisbeurs. De studenten staan weer voor een oranje stoplicht dat op rood dreigt te gaan. De oplossing is voor ons vrij simpel: zet het licht op groen en laat studenten in ieder geval nog één jaar zonder financiële druk studeren.”- Demi Janssen, voorzitter ISO

Back To Top