Skip to content

Kwaliteit mbo nog steeds onder de maat

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is geschokt dat de Onderwijsinspectie voor het tweede jaar op rij heeft geconcludeerd dat de examinering en diplomering bij de helft van de mbo-opleidingen nog steeds niet op orde is. Michiel Steegers, voorzitter van JOB: “Ik vraag me af waarom scholen na de ‘InHolland affaire’ niet of nauwelijks in beweging zijn gekomen als het gaat om waardevolle examencommies” Uit De Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie blijkt dat examencommissies bij de helft van de opleidingen te weinig zicht hebben op de examenkwaliteit. Juist de controle op de examenkwaliteit is van groot belang, aangezien deze toetsen de studievoortgang bepalen. Al jaren op rij schort het aan de kwaliteit van onderwijs en examens. Scholen hebben weliswaar prachtige systemen ontwikkeld om van alles te monitoren en registreren wat er fout gaat, maar die gegevens worden om onduidelijke redenen niet gebruikt om een verbeterslag te maken. De onderwijsinspectie concludeert dat bij de meeste opleidingen de basiskwaliteit op orde is. Steegers: ”Ik ben ook erg blij dat we betere intakes hebben en dat er dit jaar meer geslaagde studenten zijn dan vorig jaar.” “Dit biedt gelukkig perspectief voor verbetering, dus laten we dat, na ongeveer 10 tot 15 jaar van gelijkblijvende kwaliteit, ook de 20% opleidingen die nu een onvoldoende scoren naar een dikke voldoende helpen. De student wil wel! Hoe zit het met de scholen?”

Back To Top