Skip to content

Laat de focus op vakmanschap!

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een aantal herkenbare problemen in het mbo aankaart in het vandaag verschenen rapport ‘Kansen voor vakmanschap in het mbo’. Wij delen met name hun zorgen over de negatieve invloed van een te grote nadruk op algemene vakken, zoals taal en rekenen. Voorzitter Michiel Steegers: “Studenten melden zich aan voor een mbo-opleiding omdat zij een vak willen leren, laat daar het zwaartepunt van de opleiding liggen.”

SCP onderzocht onder andere de motivatie van studenten die kiezen voor het beroepsonderwijs en hun ideeën over vakmanschap. Het blijkt dat de motivatie van mbo-studenten in grote mate bepaald wordt door de gemaakte studiekeuze. Dit studiekeuzeproces gaat, vanwege de vaak jonge leeftijd van studenten, door tijdens de opleiding. Zij kunnen zich vooraf ook vaak onvoldoende voorstellen wat een beroep inhoudt. Aangezien het hierdoor onmogelijk is om iedereen direct op de juiste plek te krijgen, wordt door SCP aangegeven dat de mogelijkheid om te stapelen en te switchen in het mbo moet blijven bestaan. Zo kunnen studenten die verkeerd hebben gekozen alsnog hun plek vinden. Daarnaast kunnen docenten zonder kennis van de werkvloer, slechte roosters en lesuitval de motivatie van enthousiaste studenten uiteraard enorm doen dalen. Het is niet verrassend dat studenten die op de juiste opleiding zitten met name gemotiveerd zijn door het vak zelf. Een student elektrotechniek die vakinhoudelijk goed scoort, maar struikelt over het examen Engels, zal door constant falen ontmoedigd raken en wellicht uitvallen. Teveel nadruk op algemene vakken zoals taal en rekenen is dan ook gevaarlijk.

Politici en schoolbesturen moeten zich niet blindstaren op algemene vakken zoals taal en rekenen. Natuurlijk is het belangrijk dat de basiskennis van studenten op peil is, dit moet echter niet ten koste gaan van de daadwerkelijke inhoud van de opleiding.

Back To Top