Skip to content

LAKS en JOB roepen op tot herwaardering van beroepsopleidingen

Amsterdam, 11 januari 2018 – Landelijke media, waaronder het  Algemeen Dagblad berichtten vandaag dat het aantal derdejaars vmbo-leerlingen alweer is afgenomen, terwijl het totale aantal derdejaars leerlingen stijgt. De daling zou onder andere veroorzaakt worden doordat een beroepsopleiding minder status heeft dan havo of vwo, en leerlingen onder druk van ouders daardoor eerder kiezen voor een ‘hoger’ schoolniveau. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vinden dat ouders beroepsopleidingen weer moeten leren waarderen.

LAKS-voorzitter Anouk Gielen: ‘De omgeving van een leerling moet niet het beeld geven dat een vakopleiding minder goed is. De talenten en de wensen van de leerling moeten voorop staan.’ Het AD spreekt van een afname van ruim 2.000 vmbo-leerlingen in het derde leerjaar van de middelbare school ten opzichte van vorig schooljaar. Volgens de VO-raad wordt de daling van de instroom van vmbo-leerlingen onder andere veroorzaakt door druk vanuit de maatschappij om een hoger, vaak theoretisch schoolniveau te halen. Voornamelijk ouders lijken kinderen aan te zetten tot de keuze voor een ‘hoger’ schoolniveau.

JOB erkent ook dat er een druk is vanuit de maatschappij om hoger opgeleid te zijn. ‘Terwijl de VO-raad en de MBO Raad juist constateren dat er  een grote vraag is naar arbeidskrachten met een beroepsopleiding’, aldus JOB-voorzitter Roosmarijn Dam. Juist in  de beroepsopleidingen liggen grote kansen voor leerlingen en studenten.  Daarom vinden het LAKS en JOB de afname van het aantal vmbo-leerlingen een zorgelijke ontwikkeling. De jongerenorganisaties roepen vooral ouders, maar ook  partners in het onderwijsveld, op tot een gezamenlijke aanpak van de waardering van de beroepsopleidingen. Zelf gaan de organisaties in gesprek met het Ministerie van OCW over hun voornemen om het beroepsonderwijs te versterken.

 

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Roosmarijn Dam (06-15960114).

 

Back To Top