Skip to content

LOB Checklist

De LOB checklist is gemaakt voor studentenraadsleden in het mbo. Studentenraden en studenten kunnen checken hoe het er voorstaat met de loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) op hun school en wat er dus goed gaat of beter kan. Het is ook een gespreksinstrument om het gesprek aan te gaan met het schoolbestuur of beleidsmedewerkers om zo te bespreken wat er nog beter kan. De checklist is gemaakt aan de hand van de LOB ambitieagenda.

Back To Top