Skip to content

Macrodoelmatigheid? Laat de student een weloverwogen keuze maken

Kies je voor een opleiding met baanzekerheid? Of een opleiding als opstap naar een hoger niveau of om bepaalde skills te ontwikkelen? Die keuze is aan de student zelf. Wij vinden dat er voldoende keuzevrijheid moet zijn voor aankomende mbo-studenten, maar ook dat zij een realistisch beeld moeten hebben bij de baankansen na hun opleiding. Om een goede keuze te kunnen maken, is goede voorlichting en loopbaanbegeleiding nodig!

Macrodoelmatigheid gaat over de aansluiting van een mbo-opleiding tot de arbeidsmarkt. In de wet staat dat mbo-scholen alleen opleidingen mogen aanbieden bij voldoende baankansen. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van creatieve opleidingen met 65% toegenomen. Meer mbo-scholen zijn deze opleidingen zijn gaan aanbieden. De commissie macrodoelmatigheid heeft de baankansen onderzocht, en het blijkt dat sommige creatieve opleidingen weinig baankansen hebben. Het advies van de commissie macrodoelmatigheid is dan ook dat sommige opleidingen moeten worden ingeperkt of beëindigd.

JOB vindt dat er in eerste instantie moet worden ingezet op goede voorlichting en loopbaanoriëntatie en begeleiding. Door bij intakegesprekken en op de website al informatie over baankansen te geven, weten aankomende studenten beter waar ze voor kiezen. De informatie vanuit Studie in Cijfers kan hierbij helpen. Dit moet dan ook altijd duidelijk zichtbaar zijn en over worden gesproken. Ook moet er over baankansen worden gesproken bij loopbaanoriëntatie en begeleiding op school.

Daarnaast staan wij achter het kritisch beoordelen van specifieke opleidingen, op basis van kwaliteit en baankansen op de arbeidsmarkt. Dit kán betekenen dat er opleidingen ingeperkt moeten worden, of moeten worden vernieuwd. Scholen moeten inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en samen met het werkveld bekijken of het opleidingsaanbod en opleidingsinhoud nog voldoende aansluit bij de realiteit van het werk.

Met voldoende voorlichting en vernieuwing van opleidingen, hoeft het niet nodig te zijn op gehele opleidingen te sluiten. Wel moet er voor worden gewaakt dat scholen zich niet richten op de concurrentie met andere scholen in de regio om nieuwe studenten binnen te halen in plaats van te kijken naar de vraag van de student en het werkveld. Het is dan ook aan de MBO Raad en de SBB om er kritisch op toe te zien dat opleidingen niet teveel studenten aannemen en dat opleidingen goed aansluiten bij het werkveld.

————–

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114).

Back To Top