Skip to content

MBO Card: CJP-korting nu ook voor mbo’ers

Mbo-studenten kunnen vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade. Dat maakte minister Bussemaker (Onderwijs en Cultuur) vandaag bekend in het Rijksmuseum in Amsterdam. Volgens de bewindsvrouw is het belangrijk dat ook jongeren die een beroepsopleiding volgen de kans krijgen hun culturele wereld te verbreden. Bussemaker stelt hiervoor een miljoen euro per jaar beschikbaar. Verschillende musea en instellingen hebben speciale programma’s en voorstellingen ontwikkeld die aansluiten op de belevingswereld van mbo’ers.

Kunst en cultuur voor alle jongeren
De MBO Card is een initiatief van CJP, in samenwerking met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en wordt ondersteund door het Ministerie van OCW. Met de kortingspas wil minister Bussemaker niet alleen stimuleren dat alle jongeren aan kunst en cultuur deelnemen. Ook wil de bewindsvrouw dat culturele instellingen hun deuren verder openzetten voor alle groepen jongeren. Volgens de bewindsvrouw is kunst en cultuur onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst: ‘Juist onze vakmensen van morgen moeten naast goede vakkennis ook vernieuwend en creatief kunnen zijn, zeker in een tijd van technologische veranderingen. Niet iedereen krijgt dat met de paplepel ingegoten. Door de MBO Card kunnen straks duizenden jongeren deze eigenschappen ontwikkelen. Op een ontspannen manier terwijl zij voorstellingen en concerten bezoeken, zelf een instrument bespelen of op de toneelvloer staan.’

CJP-directeur Walter Groenen: ‘De MBO Card wil zowel de individuele student uitdagen om meer culturele activiteiten in zijn vrije tijd te ondernemen, als de culturele instellingen aanzetten om met meer binnen- en buitenschoolse educatieve activiteiten voor deze doelgroep te komen. Daar moet veel werk voor verzet worden en de MBO Card is een belangrijke eerste stap in de goede richting.’

Medezeggenschap binnen het mbo
Studenten worden door JOB geïnformeerd over hun rechten en plichten binnen het mbo. Zij zetten de MBO Card in om de medezeggenschap van studenten – en daarmee de kwaliteit van de opleidingen – te vergroten. ‘Als je 17 jaar bent en je zit op het vwo, zijn er geld en middelen voor kunst- en cultuuronderwijs beschikbaar. Ben je net zo oud, maar zit je op het mbo, is er niets. Terwijl kunst en cultuur een heel goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze mbo-opleidingen. Met dit initiatief van de minister komt daar verandering in en daar zijn we erg blij mee.’, aldus JOB-voorzitter Michiel Steegers. Daarnaast is de MBO Card voor JOB een goed instrument om voorlichting te geven aan mbo-studenten.

Studenten kunnen de MBO Card krijgen via de school. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden via CJP op www.mbocard.nl.

Foto: Robin Utrecht

Back To Top