Skip to content

Mbo-instellingen slordig met voorlichten

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en CNV Jongeren concluderen dat maar weinig mbo-instellingen op een heldere en juiste manier aanstaande studenten voorlichten over het arbeidsmarktperspectief van een opleiding. Uit eigen onderzoek onder de 100 populairste opleidingen blijkt dat er bij de meeste opleidingen geen informatie wordt verstrekt over de kansen op de arbeidsmarkt.

 “Mbo-instellingen zijn verplicht om aanstaande studenten goed voor te lichten. Hoe een school dit aanpakt mogen ze zelf bepalen. Uit ons onderzoek bleek dat er scholen zijn die in een enkele zin op hun website omschrijven dat het arbeidsperspectief prima is. Wat precies met het woord ‘prima’ wordt bedoeld is niet duidelijk. Waarom deze mbo-instellingen niet werken met het bestaande initiatief Studie en Cijfers, georganiseerd door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), is voor Nicky Nijhuis, voorzitter JOB, een raadsel. “We hebben een werkend model waarin niet alleen de baankansen voor studenten beschreven staat maar ook de studententevredenheid en stagemogelijkheden worden weergegeven. Bang zijn omdat je als instelling iets lager scoort dan een ander, hoort geen rol te spelen in de voorlichting. Studenten hebben het recht om correct voorgelicht te worden; het is immers hun toekomst.”

Doordat scholen zelf mogen bepalen hoe deze voorlichting eruit ziet, is het lastig voor studenten om mbo-instellingen met elkaar te vergelijken. In de resultaten van de steekproef is niet alleen te zien dat er tussen instellingen verschillen bestaan bij de voorlichting over het arbeidsmarktperspectief. Zelfs binnen de instellingen worden er verschillende vormen gebruikt. CNV Jongeren voorzitter Michiel Hietkamp is niet te spreken over deze onduidelijke manier van voorlichten: “CNV Jongeren is van mening dat mbo-instellingen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en daarom hun studenten zo goed en volledig mogelijk moeten informeren over de opleidings-, stagemogelijkheden en baankansen”. Als we op deze manier doorgaan is Hietkamp bang dat er straks jongeren thuis op de bank komen te zitten vanwege verkeerde voorlichting over de arbeidsmarkt. “Instellingen hebben de mogelijkheid om bij Studie in Cijfers een toelichting te geven op hun resultaten en hun kant van het verhaal te delen. Het is echter tijd dat instellingen verder kijken dan hun eigen belang en zich focussen op wat werkelijk telt: het opleiden van jongeren. De instellingen hebben hun kans gehad, nu dient verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze studenten genomen worden,” pleit Nijhuis.

JOB en CNV Jongeren roepen de minister op om een onderzoek te starten naar de naleving van de zorgplicht arbeidsmarktperspectief en op te treden naar mbo-instellingen die bewust niet voldoen aan hun zorgplicht en studenten onnodig verkeerd informeren.

Back To Top