Skip to content

Mbo scholen moeten ongebruikte studiemiddelen terugkopen

In iedere editie van de JOB-monitor zagen wij al dat veel studenten boeken en licenties moesten kopen, maar deze nooit gebruikten in de lessen. Behalve dat dit een onnodige kostenpost voor studenten is, levert dit veel frustratie op.

Tijdens het debat over de JOB-monitor op dinsdag 9 april 2019 hebben VVD en SP een motie ingediend die scholen verplicht stelt om ongebruikte studiemiddelen terug te kopen. Door het aannemen van deze motie door de tweede kamer, mogen studenten nu hun geld terugvragen aan school als hun boeken en of licenties, die zij moesten aanschaffen volgens de verplichte boekenlijst, niet gebruikt zijn tijdens de opleiding. Hierdoor zullen scholen kritischer moeten gaan kijken naar welke boeken en licenties zij verplicht stellen aan het begin van een opleiding.

“Het niet meer onnodig aanschaffen van boeken en licenties bespaart studenten veel geld. Dit maakt het mbo-onderwijs toegankelijker voor alle mbo-studenten in Nederland.” Aldus Timon van Engen, voorzitter van JOB. Wij zijn erg positief over de aangenomen motie. Behalve dat dit het onderwijs toegankelijker maakt, zorgt het weghalen van onnodige kosten voor nog meer gelijke kansen voor alle mbo studenten.

JOB blijft ervoor pleiten dat er de keuze blijft bestaan tussen het aanschaffen van een boek en of een licentie, maar dat nog te vaak deze combinatie wordt aangeboden. Dit resulteert er in dat boeken of licenties die niet persé nodig zijn voor de mbo studie, ongebruikt op de plank blijven liggen.

———

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114)

Back To Top