Skip to content

Mbo-student negatief over lessen

Mbo-studenten zijn niet erg positief over hun lessen. Dit blijkt uit de JOB-monitor 2016, het landelijke tevredenheidonderzoek onder mbo-studenten. Voorzitter Nicky Nijhuis: “Bijna een kwart van de bevraagde studenten geeft aan niet te worden uitgedaagd tijdens de les en 22 procent vindt de lessen niet nuttig. Nog niet eens de helft van de mbo-studenten is tevreden over hoe docenten tijdens de les motiveren. Dit is dramatisch laag en daar moet snel verandering in komen.”

Naar ons idee moet er meer maatwerk komen in het mbo en moet de afstemming tussen beroepsgerichte vakken en generieke vakken worden verbeterd. “We horen vaak genoeg van studenten dat ze niet weten waarom ze taal- en rekenonderwijs krijgen. Wanneer deze lessen worden afgestemd op het beroep waar de student voor leert zal het nut duidelijk worden en zal de motivatie stijgen”, zegt Nijhuis.

Gebruik lesmateriaal
Naast het negatieve oordeel over de uitdaging in de les en het nut van de les hebben de bevraagde studenten wederom hun onvrede geuit over het gebruik van aangeschafte boeken en lesmateriaal. Maar liefst 41 procent geeft aan dat het gekochte lesmateriaal te weinig wordt gebruikt. Dit terwijl de aanschaf van studiemateriaal vaak een grote financiële last is. “Wij kunnen ons hier erg kwaad over maken want deze onvrede is niet nieuw voor ons. Al jaren achtereen komt uit de JOB-monitor naar voren dat een grote groep studenten hier niet tevreden over is. Toch is het dit jaar extra pijnlijk omdat de tegemoetkoming voor ouders van minderjarige mbo-studenten, de WTOS, is gestopt. Hier hebben we veel klachten over gekregen. Juist voor deze mensen is het extra zuur wanneer het aangeschafte materiaal vervolgens niet wordt gebruikt”, aldus Nijhuis.

Sommige instellingen bieden studenten aan om boeken te retourneren wanneer ze het hele jaar niet zijn gebruikt. Wij vinden dat dit eigenlijk een recht moet zijn voor elke mbo-student. “Natuurlijk zou het in eerste instantie niet moeten worden aangeschaft en blijven we streven naar goede boekenlijsten, maar dit zou al een goede tussenoplossing zijn,” zegt Nijhuis.

Verschil in leerweg
De tevredenheid over de onderwijsinhoud wordt bij een aantal aspecten anders beoordeeld door bbl-studenten (studenten die werkend leren) dan door bol-studenten (studenten die op school leren). Zo zijn bbl’ers positiever over het nut van de lessen maar ook over het lesmateriaal. Ook zijn bbl-studenten (67%) meer tevreden over hun werkplek dan bol-studenten (58%) over hun stageplaats. “Voor veel studenten is een bbl-opleiding de beste manier van leren. Het is niet aan elke student besteed om de hele week in de klas te zitten. Sommige studenten leren beter op de werkvloer. De afgelopen jaren is er een afname te zien in het aantal bbl-studenten en dat vinden wij jammer, al helemaal nu we weten dat deze studenten positiever oordelen over hun onderwijs dan bol-studenten. Wij willen het komende jaar in gesprek gaan met partners uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven om te komen tot een convenant. In dit document willen we een ieder zijn verantwoordelijkheid laten opnemen om te zorgen voor een groei in het aantal bbl-studenten.”

Rapportcijfer
De studenten mochten rapportcijfers uitdelen aan hun opleiding en hun school. Gemiddeld krijgen instellingen een 6,6, dit was in 2014 nog een 6,5. Ook het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding stijgt licht: studenten geven hun opleiding een 7,1 ten opzichte van een 7,0 in 2014. We zijn blij om te zien dat studenten een hoger cijfer geven aan zowel hun opleiding als hun school.

Dit was de negende editie van de JOB-monitor. De monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd, in opdracht van JOB, door onderzoeksbureau ResearchNed. Dit jaar hebben 267.041 mbo-studenten hun mening gegeven, dat is 56 procent van de gehele studentenpopulatie in het mbo.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Back To Top