Skip to content

Mbo-student tevreden over onderwijs op afstand, maar kampt ook met stress en onzekerheid

Uit een enquête onder 1323 mbo-studenten blijkt dat studenten over het algemeen (52%) tevreden zijn over het onderwijs op afstand. Toch zitten veel studenten in grote onzekerheid over hun studie. Veel vragen die bij JOB binnenkomen gaan over de angst voor studievertraging, extra kosten en de stress en onzekerheid die hierbij komt kijken. Daarom willen studenten vooral duidelijkheid over wat ze te wachten staat. Doordat situaties van studenten sterk verschillen is er maatwerk nodig om tot goede oplossingen te komen.

“Tegemoetkomen door een verlichting in het examen, verhelderen over de zaken die nog gaan spelen, verminderen van te lopen stage uren, regelmatig checken hoe het gaat en doorgeven waaraan gewerkt wordt” – Mbo-student over wat de school zou moeten doen.

Studenten zijn het meest positief over hoe ze op de hoogte worden gehouden over de coronamaatregelen op hun school. Hoewel veel studenten vinden dat het goed gaat, vindt ook een groot deel het nog onduidelijk wat ze moeten doen en beoordelen ze de lessen slechter. In de reacties zien we dat de kwaliteit van online lessen erg docentafhankelijk is. Daarnaast worden praktijklessen vaak genoemd, die zijn lastig om online te volgen.

“Sommige docenten maken hele goede en duidelijke oplossingen; andere lessen en opdrachten blijven vaag en onduidelijk” – Mbo-student

Uitloop examens en stages
Studenten zijn bang voor een slechtere voorbereiding op de examens en uitloop van hun studie, vooral wanneer ze willen doorstromen naar een ander niveau. Uit de enquête blijkt dat studenten het liefst willen dat ze de examens digitaal thuis kunnen maken (32%), daarna volgt het schrappen van de examens (28%). JOB vindt het belangrijk dat er snel en duidelijk over de examens wordt gecommuniceerd naar alle studenten. Hoewel de meeste studenten op de hoogte zijn over hun examens, geeft toch nog ruim een kwart van de ondervraagden aan dat de school hen nog niks heeft laten weten over wat de gevolgen zijn voor hun examens.

Veel studenten moeten stoppen met hun stage door de maatregelen. Daarnaast bestaat er nog veel onzekerheid over hun (toekomstige) stageplek. De meeste studenten willen dat er minder stage-uren worden verplicht (60%). In sommige sectoren, zoals de zorg, is het juist extra druk. Hierdoor is er soms geen tijd meer om studenten goed te begeleiden of om praktijkexamens te beoordelen.

Problemen met thuiswerken en rondkomen
De coronamaatregelen raken sommige studenten extra hard. Bijvoorbeeld wanneer ze thuis geen laptop of goed internet hebben of in een lastige thuissituatie verkeren. Zo’n 35% van de ondervraagden kan zich thuis niet concentreren. Zo’n 15% heeft thuis niet de juiste benodigdheden om aan school te werken, zoals een laptop.

“Verantwoordelijkheden thuis vanwege de coronacrisis maakt het moeilijk om bezig te kunnen zijn met school.” – mbo-student

Studenten maken zich daarnaast zorgen over de kosten die uitloop van de studie met zich meebrengt. Ook vallen door de crisis (bij)banen en stages weg. Daarnaast kan uitval van een internationale stages ook zorgen voor hoge kosten zorgen.

Jurgen van der Hel (voorzitter JOB) “Het is in deze tijd extra belangrijk om goed te blijven communiceren met mbo-studenten. Daarnaast is maatwerk nodig om voor iedere student de beste oplossing te vinden.”


Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Jurgen van der Hel (06-15960114)

 

Back To Top