Skip to content

Mbo-studenten lopen vertraging op en missen hun klasgenoten

Niet alleen over, maar ook mét mbo-studenten praten over de gevolgen van corona op hun onderwijs. Dat is wat Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de afgelopen tijd heeft gedaan! JOB heeft aan hun panel met mbo-studenten een aantal vragen voorgelegd. Hoe ervaren zij het thuis studeren? Is hun stage gestopt? Denken ze er over na om een andere opleiding te volgen?

Meer dan 2.000 mbo-studenten hebben hun stem laten horen, wat voor JOB heel veel waardevolle informatie oplevert. Zo kunnen we ons de komende tijd weer in zetten voor het verbeteren van onderwijs, ook tijdens coronatijd.

We schrikken ervan dat 21% (!) van de studenten aangeeft studievertraging op te lopen door de coronacrisis. Ook laat 40% van de studenten weten dat ze extra schoolkosten hebben moeten maken voor school (denk aan laptop, bureau of koptelefoon). Daarnaast geeft 76% van de studenten aan dat ze het contact met vrienden en klasgenoten missen. Dit en veel meer resultaten vind je in het onderzoeksverslag!

Als JOB hebben we natuurlijk veel ideeën over oplossingen voor deze problemen. Neem hiervoor, of voor verdere toelichting van de resultaten, contact op met onze voorzitter Noah Hajji (noah@jobmbo.nl / 0615960114).

Back To Top