Skip to content

Mbo-studenten nog steeds gediscrimineerd bij cafés

Mbo-studenten worden nog steeds de toegang geweigerd bij sommige studentencafés. Dit maakte Jelmer Becker, voorzitter van JOBmbo, zelf mee toen hij voor het televisieprogramma Radar met een verborgen camera zes kroegen langsging. Bij twee van de zes kroegen mocht hij niet naar binnen. De reden? Alleen hbo- en wo-studenten zijn welkom, mbo-studenten niet.

Bekijk de uitzending van Radar hier.

In de uitzending is daarnaast ook te zien dat mbo-studenten geen studentenkorting krijgen bij sportscholen. Veel sportscholen bieden korting op hun abonnementsprijzen voor studenten. Maar niet voor mbo-studenten: alle sportscholen die door Radar benaderd werden gaven aan dat hun korting alleen voor hbo- en wo-studenten geldt.

JOBmbo zet zich in voor een gelijke positie van mbo-studenten en het verkleinen van de kloof tussen mbo, hbo en wo. Deze voorbeelden maken weer duidelijk hoe hard dit nodig is. Niet alleen bij studentencafés en sportscholen, ook bij studentenhuisvesting, schoolkosten, stagevergoeding en studieleningen worden mbo-studenten benadeeld. JOBmbo is blij dat Radar hier aandacht voor vraagt en dat deze discriminatie serieus genomen wordt door de minister en politieke partijen. Wij blijven met de minister in gesprek over zijn plannen om discriminatie van mbo-studenten uit te bannen.

Ben jij als mbo-student gediscrimineerd vanwege je opleidingsniveau? Meld het bij JOB!

Back To Top