Skip to content

mbo’ers durven te klagen, maar weten niet altijd waar

91% van de mbo-studenten durft een klacht in te dienen bij hun school, maar niet elke student weet bij wie ze terecht kunnen met hun klacht. Sinds 1 augustus 2017 is het klachtrecht ingevoerd in het mbo. Sindsdien hebben mbo-studenten wettelijk het recht om te klagen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Naar aanleiding van de invoering van deze wet ging JOB in november langs bij  8 mbo-instellingen om te vragen wat studenten weten over het klachtrecht.

JOB hield een enquête onder 630 studenten van 8 verschillende mbo-instellingen. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de studenten een klacht in durft te dienen. Studenten weten echter niet altijd bij wie de klacht kan worden ingediend. 67% van de studenten geeft aan hun klacht neer te leggen bij hun docent of mentor. Ruim 40% van de studenten geeft aan dat er een klachtencommissie bij hun op school is, maar 29% van de studenten weet niet waar ze die commissie kunnen vinden. Verder geeft 36% van de studenten aan dat ze wel eens een klacht hebben ingediend, volgens 17% van de studenten is de ingediende klacht ook opgelost.

JOB is blij dat studenten een klacht durven in te dienen, maar vindt het jammer dat studenten niet altijd weten waar ze de officiële klachtencommissie terug kunnen vinden. Natuurlijk is het goed dat een klacht eerst bij een docent of mentor wordt neergelegd, maar studenten moeten uiteindelijk wel weten waar de officiële instantie van school voor het indienen van een klacht te vinden is. ‘Een open gesprekscultuur is belangrijk, maar als de klacht van de student na een goed gesprek niet is opgelost, moet de student weten waar hij of zij officieel kan klagen’, aldus JOB-voorzitter Roosmarijn Dam. Omdat het klachtrecht pas een aantal maanden is ingevoerd, is het niet vreemd dat nog niet alle studenten op de hoogte zijn. Toch roept JOB de scholen op studenten beter voor te lichten over waar de officiële klachtenregeling en – commissie te vinden zijn. JOB werkt al samen met de MBO Raad om scholen en studenten hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

De uitslagen van de enquêtes zijn openbaar en terug te vinden in de bijlage en via www.jobmbo.nl/brochures/. Hier vindt u zowel een toelichting op de landelijke resultaten als een toelichten op de resultaten per school.


Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Roosmarijn Dam (06-15960114).

Back To Top