Skip to content

Mbo’ers hebben behoefte aan studentenactiviteiten, maar worden vaak uitgesloten

Per 1 augustus 2020 heten mbo’ers volgens de wet ‘studenten’. JOB is blij met deze erkenning, waar al langer aandacht voor wordt gevraagd. Ondanks de wetswijziging worden veel mbo-studenten helaas nog steeds uitgesloten van studentenactiviteiten. Uit onderzoek van JOB blijkt dat mbo’ers graag willen deelnemen aan introductieweken of lid zouden willen worden van een studentenvereniging. Van de 724 ondervraagde mbo-studenten gaf 59 procent aan deel te willen nemen aan een introductieweek, 56 procent zou lid willen worden van een studentenvereniging.

Mbo’ers voelen zich niet welkom
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de mbo’ers (54%) zich niet welkom voelt bij studentenkroegen, studentenhuizen en studentenactiviteiten. Hoewel een gedeelte van de studenten aangeeft er geen behoefte aan te hebben, maakt JOB zich zorgen over een ander veel gehoord signaal: mbo’ers worden uitgesloten of hebben het idee dat er op hen wordt neergekeken. Een greep uit de reacties:

“Het is algemeen bekend dat dit meer is voor de universiteit of het hbo. Op het mbo krijg je niks mee van het ‘leuke studentenleven’

“Het voelt soms dat je als mbo’er niet als volledige student wordt gezien.”

 “Het is altijd alsof wij als minderwaardig worden gezien door andere studenten.”

Uitzondering wanneer je als mbo’er terecht kunt bij een studentenvereniging
Naar aanleiding van de resultaten heeft JOB 25 studentenverenigingen uit zes verschillende steden gevraagd hoe zij aankijken tegen een lidmaatschap voor mbo-studenten. Van het grootste deel van de studentenverenigingen heeft JOB geen reactie gekregen. De studentenverenigingen die wel reageerden gaven verschillende redenen om geen mbo’ers toe te laten. Zo werd beargumenteerd dat studenten alleen lid kunnen worden als zij 18 jaar of ouder zijn en dat mbo-studenten vaak te jong zijn. Daarnaast werd beargumenteerd dat een bepaald percentage van de leden hbo- en wo-studenten moet zijn en dat mbo-studenten nooit hebben geprobeerd om lid te worden. Dat deze verklaringen niet op hoeven te gaan blijkt uit het beleid van het Leidse V.S.L. Catena, het Wageningse Unitas en het Groningse STARK, waar mbo-studenten ook lid kunnen worden. Daarnaast heeft Groningen met Primus een vereniging die zich specifiek op mbo’ers richt.

Wat is er nog nodig om het studentenleven toegankelijk te maken voor mbo’ers?
Net zoals in het hbo en het wo, zijn er  genoeg mbo-studenten die graag willen deelnemen aan studentenactiviteiten. JOB vindt dat iedere student de mogelijkheid moet hebben om zich aan te sluiten bij studentenactiviteiten wanneer ze hier behoefte aan hebben. Als vertegenwoordiger van alle mbo-studenten gaan we op zoek naar ideeën en in gesprek om te onderzoeken wat er nog nodig is voor een verdere verandering. Daarom organiseert JOB vanavond (24 september) een discussieavond met mbo-studenten over dit onderwerp. Uiteraard vieren we dan ook wat er tot nu toe is bereikt.

———————————–
Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Noah Hajji (06-15960114)
Zie het volledige onderzoek in de downloads hieronder.

Back To Top