Skip to content

Mbo’s krijgen een waarschuwing van onderwijsminister

Alle scholen in het mbo moeten een deugdelijke klachtenregeling en een studentenraad hebben. Dat schrijft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. “Voor kwalitatief goed onderwijs is effectieve inspraak door studenten onontbeerlijk. Verstandige scholen weten dat en doen hier hun voordeel mee”, stelt de demissionair minister.

In 2009 heeft de minister de mbo-instellingen gevraagd zelf met een goede regeling te komen, maar dik twee jaar later blijkt dat dat een kwart van de scholen nog steeds geen klachtenprocedure kent en dat iets meer dan de helft van de instellingen die een klachtenregeling hebben, geen interne klachtencommissie heeft. “Ik ga deze scholen nu dwingen om hier óók werk van te maken”, schrijft Van Bijsterveldt. Dat doet ze door een wetsvoorstel in te dienen om de positie van leerlingen in het mbo wat betreft klachtmogelijkheden en inspraak op hun school. Totdat die regeling er is, is er voor klachten de Ombudslijn waar scholieren terecht kunnen.

In 2010 is wettelijk het recht van studenten op een studentenraad vastgelegd. Tot maart 2011 hadden instellingen de tijd om daar uitvoering aan te geven, maar uit onderzoek van JOB, de belangenvereniging van mbo’ers, blijkt dat veel scholen nog niet aan die plicht hebben voldaan. “Het is een gemiste kans, want als school mis je zo de feedback van je studenten om je onderwijs beter te maken”, zegt een woordvoerder van JOB, over inspraak van scholieren. “De student heeft tegelijkertijd het gevoel dat het niet uitmaakt wat hij vindt.” Van Bijsterveldt heeft de mbo-instellingen nu verzocht uiterlijk 1 november een studentenraad te installeren. Scholen die in gebreke blijven worden door de Inspectie aangesproken en in het uiterste geval gekort op hun bekostiging.

Uit onderzoek van JOB blijkt dat mbo’ers niet zo happig zijn in een inspraakorgaan te zitten. Daar ligt volgens de minister een taak voor de scholen om leerlingen enthousiast te maken, ze niet te bedelven onder stapels dossiers en te laten zien dat er met hun mening iets gebeurt. “Studenten moeten het idee krijgen dat ze invloed kunnen hebben en hoe leuk dat kan zijn”, vindt JOB.

Bron: metro

Back To Top