Skip to content

Minister Bussemaker luistert niet naar studenten

De minister van onderwijs, Jet Bussemaker, liet in het debat over het leenstelsel zien dat ze niet heeft geluisterd naar studenten. “We betreuren het ten zeerste dat de minister uitspraken doet over mbo-studenten waarbij de studenten zelf niet zijn gehoord. Volgens de minister is het duidelijk dat mbo-studenten niet willen doorstuderen maar willen werken”, zegt voorzitter Michiel Steegers van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). “Wij krijgen andere signalen vanuit onze achterban. We weten dat er jaarlijks gemiddeld 25.000 mbo-studenten doorstuderen. We weten ook dat bij invoering van dit leenstelsel een groot deel van de mbo-studenten noodgedwongen afhaakt.”

Bussemaker verdedigde gisteravond het nieuwe leenstelsel door te beweren dat mbo-studenten liever de arbeidsmarkt opgaan. De minister benadrukte dat een mbo-opleiding ook als volwaardig moet worden gezien. “Natuurlijk vinden wij een mbo-opleiding ook volwaardig maar een grote groep mbo-studenten heeft meer in zijn mars en wil doorstuderen. Die student wordt dan niet alleen opgezadeld met meer kosten maar krijgt ook te maken met strengere toelatingseisen op niet verwante doorstroom. De weg van mbo naar hbo moet niet afgesloten worden met een enorm toegangshek.”

De minister van onderwijs gaf in het tweede termijn van het debat aan veel spookverhalen te hebben gehoord van de oppositie. Scholieren en studenten zouden volgens de minister helemaal niet afzien van een vervolgopleiding met de invoering van het leenstelsel. Na kritische vragen van de oppositie bleek de laatste bewering gebaseerd te zijn op SCP-publicatie De Studie Waard (juni, 2013) waarbij 17 scholieren zijn gehoord.

Daarnaast had de minister moeite om de correlatie aan te geven tussen het afschaffen van de basisbeurs en het opvoeren van de onderwijskwaliteit. “Door politieke voorstanders van dit leenstelsel wordt aangegeven dat het afschaffen van de basisbeurs zorgt voor hogere onderwijskwaliteit. Dit terwijl de minister nog altijd niet heeft aangegeven waar het vrij te komen geld in wordt geïnvesteerd. Wij vinden het belachelijk dat er nog geen invulling is gegeven aan het investeringsgeld.”

 

Back To Top