Skip to content

Minister geeft kwetsbare jongeren geen betere positie

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is verheugd dat minister Bussemaker in haar brief van 12 december helderheid creëert over kwetsbare jongeren. Wij zijn het met de minister eens dat er beter gecommuniceerd moet worden over de rechten van deze studenten. De introductie van recht op toelating tot het mbo draagt hier zeker aan bij.

“Enerzijds zien we vooruitgang door het recht op toelating tot het mbo vast te leggen maar we vinden het onvoorstelbaar dat de minister dit recht inperkt door studenten te labelen met de termen schoolbaar of leerbaar”, zegt voorzitter Michiel Steegers. “Wanneer een student bij intake niet schoolbaar en leerbaar blijkt te zijn, wordt de toegang tot een opleiding bemoeilijkt. Studeren op het mbo is dus volgens Bussemaker een recht maar wel alleen voor studenten die voldoen aan voorafgestelde labels.”

Hiermee zijn we weer terug bij af, aangezien de minister blijkbaar toch weer ruimte aan scholen lijkt te geven om af te wijzen op vage en, ons inziens, ondefinieerbare gronden. “Het is vooral schrijnend voor studenten die zich aanmelden voor een entree-opleiding. Dit moet een drempelloos niveau zijn waar jongeren een kans krijgen”, aldus Steegers. Het introduceren van deze begrippen lijkt eerder te duiden op het afbakenen van verantwoordelijkheden van mbo-instellingen dan op het daadwerkelijk proberen om kwetsbare jongeren de mogelijkheid te bieden op scholing.

In de brief wil de minister ook meer duidelijk scheppen over wie wanneer voor welke jongere verantwoordelijk is. Dit wil ze onder meer doen door mbo-scholen wettelijk te verplichten om zich aan te sluiten bij het overleg dat gevoerd wordt tussen gemeenten en samenwerkende middelbare scholen. De MBO Raad is hier niet enthousiast over en geeft aan dat 80% van de scholen al in zo’n overleg participeert. Wij zijn blij met de mbo-instellingen die hierin al een meerwaarde zien, een wettelijke regeling zien wij als sluitstukvoor de minderheid. We vinden het goed dat de minister zich ook richt op de resterende 20%.

Foto: Sergé Technau

Back To Top