Skip to content

Nationaal Plan Onderwijs: perspectief voor mbo-studenten

Gisteren werd bekend dat de overheid 8,5 miljard euro ter beschikking stelt aan het onderwijs in de vorm van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). 2,5 miljard komt daarvan ten goede aan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. JOB is zeer blij met deze financiële impuls en is ervan overtuigd dat het mbo ten goede gaat komen. Door de halvering van het lesgeld in 2021-2022 zullen ook studenten direct profiteren van het NPO.

Het NPO is bedoeld om studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Om die reden worden er in het mbo substantiële bedragen vrijgemaakt voor inhaalprogramma’s, studiebegeleiding en voldoende personeel. Daarnaast worden scholen structureel gecompenseerd voor de grotere instroom van studenten. Ook wordt het bedrijfsleven gestimuleerd (nog meer) gebruik te maken van de talenten van mbo-studenten doordat het stageoffensief en de subsidie praktijkleren verlengd worden.

De grootste overwinning voor JOB is echter dat de kosten van het les- en cursusgeld in schooljaar 2021-2022 voor alle studenten gehalveerd worden. Hiermee geeft de overheid mbo-studenten financieel een beter perspectief. De halvering zorgt ervoor dat bol-studenten ongeveer 600 euro minder kwijt zijn aan kosten voor hun opleiding.

JOB is dus enorm blij dat dit perspectief geboden wordt, maar hoopt dat scholen de vrijgekomen gelden van het NPO niet alleen gaan inzetten om een inhaalslag te maken op het gebied van kwalificatie, maar ook zoeken naar creatieve manieren om een inhaalslag te maken op socialisatie en persoonsvorming. Deze doelen van het onderwijs worden door de coronacrisis soms ondergesneeuwd, maar zorgen juist voor motivatie onder studenten. Het investeren in deze functies van het onderwijs zal daardoor ook de kwalificatie ten goede komen. Aanvullend op het NPO, ziet JOB dan ook graag meer perspectief op het gebied van het geleidelijk aanbieden van fysiek onderwijs, te meer omdat de 10 miljoen euro die in het NPO wordt aangeboden op het gebied van ‘devices’ ontoereikend gaat zijn om alle studenten te voorzien van een goede thuiswerkplek.

Back To Top