Skip to content

Niet weren maar leren

Met verbazing heeft de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) kennisgenomen van de nieuwsberichten waarin de Vereniging Hogescholen pleit voor het mogelijk maken van weigering van mbo-studenten op de pabo. Voorzitter Michiel Steegers vindt het een kwalijke ontwikkeling als studenten bij voorbaat geweigerd kunnen worden: “Als pabo’s het niveau te laag vinden, moet het onderwijs op het mbo beter. Het kan niet zo zijn dat studenten de dupe worden van het feit dat het algehele uitstroomniveau op het mbo als te laag ervaren wordt, dit is de omgekeerde wereld.”

De roep van de hogescholen komt op een merkwaardig moment, aangezien er momenteel al wordt gewerkt aan de implementatie van reken- en taaltoetsen in het mbo. Vanaf volgend schooljaar worden deze toetsen ingevoerd. Naast de invoering van deze reken- en taaltoetsen is het al zo goed als zeker dat er in 2015 extra eisen gesteld worden aan de kennis van zowel havisten en mbo’ers op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze extra eisen gelden al als een extra drempel voor mbo’ers om door te stromen richting de pabo.

Alle mbo-studenten moeten een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Steegers: “Het is heel kwalijk dat pabo’s zich er zo makkelijk vanaf willen maken door middel van weigering. JOB roept de minister op om hier niet in mee te gaan en in te zetten op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.”

Back To Top