Skip to content

Nieuw bestuur!

Afgelopen vrijdag is het bestuur van 2015-2016 gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.

Het komende bestuursjaar is Nicky Nijhuis de voorzitter, Kim Wiggers de vicevoorzitter, Nicky Hendriks de secretaris, Fatima Razzak de penningmeester en zijn Annelijn Rüsing, Aleksandr Stommels en Ruben Wegstapel algemeen bestuurslid.

Voor het eerst heeft JOB een 7-koppig bestuur, nog meer mankracht om het mbo aan te pakken!

Back To Top