Skip to content

Nieuwe rechten voor de studentenraad!

Beste Studentenraadsleden,

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent meer inspraak voor de studenten! Vanaf 1 januari hebben studentenraden twee nieuwe rechten erbij gekregen. In de Tweede Kamer is besloten dat studentenraden instemmingsrecht hebben op het schoolkostenbeleid (1). Een tweede wetswijziging zorgt dat studentenraden instemmingsrecht hebben op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting (2). In deze brief geven we kort informatie over deze nieuwe rechten en welke activiteiten van JOB hierover komen.

 

Instemmingsrecht schoolkostenbeleid

Het schoolkostenbeleid is alles dat over de kosten gaat die gemaakt moeten worden voor het volgen van het onderwijs. Het gaat over het bedrag dat een student kwijt is bovenop het standaard lesgeld. Het instemmingsrecht schoolkostenbeleid gaat niet om de hoogte van de kosten per afzonderlijke mbo-opleiding, maar om het beleid van de hele instelling.

JOB vindt dat studenten niet onnodig op hoge kosten gejaagd mogen worden. We hopen dat studentenraden met het instemmingsrecht kritisch mee kunnen kijken bij het tot stand komen van schoolkosten. De brochure schoolkosten en de handreiking schoolkosten kunnen jullie hierbij helpen. Daarnaast werkt JOB aan een checklist die studentenraden kunnen gebruiken bij het beoordelen van het schoolkostenbeleid.

 

Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse begroting

De studentenraad moet nu instemmen met de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting van de school (samen met de ondernemingsraad). Er moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de verdeling van geld over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. Wij zijn nu nog in gesprek met het ministerie om duidelijker vast te leggen wat de hoofdlijnen zijn. Voor nu vinden wij het heel belangrijk dat jullie de begroting duidelijk uitgelegd krijgen, een studentenraad moet namelijk niet de rol van de accountants op zich nemen! Je hebt als studentenraad recht op informatie. Als de begroting niet duidelijk is, stem dan niet in en vraag om uitleg!

Wij organiseren vlak voor de zomervakantie of direct erna (of allebei) een themamiddag voor studentenraden over instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Er zal een training zijn, we gaan in gesprek met elkaar over wat belangrijke punten zijn om op te letten en deze punten zullen we verspreiden onder de studentenraden (voor al jullie opvolgers).

Hebben jullie nog vragen? Bel JOB op 020-5244050 of mail naar info@jobmbo.nl ! Ook staat er meer informatie over jullie rechten in het studentenraden handboek.

Back To Top