Skip to content

Nog steeds veel klachten over vrijwillige bijdrage

De JOB heeft tussen 1 september 2013 en 8 april 2014 70 klachten binnen gekregen over de vrijwillige bijdrage. De helft van alle klachten zijn afkomstig van zes onderwijsinstellingen. In totaal zijn 70 klachten over 28 onderwijsinstellingen gerapporteerd. Naar aanleiding van ons zwartboek in 2012, is destijds vanuit minister Bijsterveldt een brief gestuurd naar de onderwijsinstellingen. Helaas constateren wij dat anno 2014, 2 jaar later zich nog steeds problemen voordoen met betrekking tot de vrijwillige bijdragen.

Wanneer de klachten worden gecategoriseerd komt een duidelijk beeld naar voren. Veel klachten gaan over het niet specificeren van rekeningen, veelal krijgen studenten te maken met hoge rekeningen, zonder te weten waar zij daadwerkelijk voor moeten betalen. Laat staan dat het duidelijk is dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Wij krijgen regelmatig te horen dat onderwijsinstellingen rekeningen niet willen of kunnen specificeren.

Daarnaast krijgt JOB veel klachten over het verplicht moeten aanschaffen van licenties bij één leverancier (vaak software) zonder dat hierbij wordt vermeld om wat voor licenties het precies gaat. Daarnaast worden studenten regelmatig geconfronteerd met rekeningen voor excursies die vallen onder het lesprogramma dus door de school betaald dienen te worden. Een vervangende opdracht voor de student is vaak niet voor handen of sluit niet aan bij de te leren competenties gelijkwaardig aan die van de excursie, waardoor studenten indirect vaak toch zijn gedwongen om kosten te maken omdat zij anders kennis mislopen. Ook voor zaken die duidelijk vallen onder onderwijsinhoud, zoals toetsen en examens, lessen, stages en een diploma worden nog regelmatig ten onrechte kosten doorberekend die niet als vrijwillig worden gepresenteerd.

Als JOB weten wij veel klachten op te lossen door studenten te wijzen op hun rechten, door contact op te nemen met de onderwijsinstellingen en door informatie uit te wisselen met het ministerie van OCW en met de onderwijsinspectie. Echter, het kost nog steeds veel tijd, inspanning en moeite om onderwijsinstellingen er toe te bewegen om af te zien van het opdringen van de vrijwillige bijdrage. Vaak krijgt een student eerst nog te maken met aanmaningen via incassobureaus en deurwaarders. In sommige gevallen probeert een onderwijsinstelling de eigen student via een dagvaarding zelfs voor de rechter te slepen. Wij hebben dit eerder al weten te voorkomen.

Naar aanleiding van het artikel in de spits hebben SP en D66 vragen gesteld aan de minister.

JOB gaat de bevindingen ook doorsturen naar de onderwijsinspectie en het ministerie van OCW. Richting de onderwijsinstellingen die zich niet houden aan de regels zullen wij opnieuw gericht actie ondernemen.

Back To Top