Skip to content

Onderwijs niet klaar voor rekenexamen

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft zich de afgelopen maanden ondergedompeld in het rekenonderwijs. We hebben rekenlessen gevolgd op verschillende mbo-instellingen, studenten en docenten bevraagd en studenten een enquête laten invullen. Vanmiddag bieden wij minister Jet Bussemaker en de Kamercommissie onderwijs onze bevindingen aan in de vorm van een rapport. Daarin roepen wij vooral op tot betere opleiding en ondersteuning voor rekendocenten en een voortzetting van de investering van mbo-instellingen in rekenonderwijs.

Studenten die zitten op mbo-instellingen die ervoor gekozen hebben om flink te investeren in rekenen plukken daar de vruchten van. Het blijft echter de vraag of het mbo-breed al zover is dat we met een gerust hart de examens kunnen laten meetellen voor diplomering volgend jaar.

De voornaamste succesfactoren en verbeterpunten die wij zijn tegengekomen hebben betrekking op de rol van de docent. Juist hierdoor maken wij ons zorgen. Rekenen is een vak apart. Om daarin goed les te kunnen geven, heb je dan ook een docent nodig die goed is geschoold en goed wordt gefaciliteerd door de mbo-instelling. Het ontbreken van een opleiding tot rekendocent, gefragmenteerd aanbod van bij- en nascholing en soms beperkte uren van docenten om dit te volgen maakt dat deze goede docenten schaars zijn. Het kost immers tijd voordat je die kennis je eigen hebt gemaakt. Dit betekent dat waarschijnlijk niet iedere student gedurende de gehele opleiding de optimale les kan krijgen, en dat er zeker op het moment dat een rekendocent ziek wordt een alarmsituatie ontstaat.

We maken ons grote zorgen en willen scholen in elk geval op het hart drukken om onze aanbevelingen ter harte te nemen. De minister willen we daarnaast met klem verzoeken om erop toe te zien dat mbo-instellingen aan de slag gaan, zodat de randvoorwaarden op orde zijn. Wij hopen tot slot dat de minister zich inzet voor en goede (volwaardige) opleiding tot rekendocent.

Lees het volledige rapport hier.

 

Back To Top