Skip to content

Onderzoek JOBmbo legt verschillen studentmedezeggenschap bloot binnen het mbo

Uit een landelijk onderzoek van JOBmbo blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen mbo-instellingen in de facilitering en ondersteuning van studentmedezeggenschap.

Grote verschillen in de organisatie van studentmedezeggenschap maken het ingewikkeld om de kwaliteit van de medezeggenschap in harde cijfers weer te geven. Toch is het overduidelijk dat er grote verschillen zijn. Zo lopen bijvoorbeeld de financiële bijdragen die raadsleden ontvangen uiteen van 250 euro per maand tot 250 euro per jaar; is de ene studentenraad geheel zelf verantwoordelijk voor het creëren van haar draagvlak, waar dit bij anderen grotendeels uit handen genomen wordt; sommige studentenraadsleden krijgen volledige delen van burgerschap vrijgesteld, anderen moeten vechten voor een uurtje vrij bij een docent.

Om te voorkomen dat de verschillen tussen de instellingen verder toenemen, is het van groot belang dat er op landelijk niveau heldere en minimale eisen gesteld worden aan de facilitering van de studentmedezeggenschap in het mbo. Daarnaast is er behoefte aan scherper toezicht op de ondersteuning en participatie van de studentmedezeggenschap. Justin Kersseboom, bestuurslid bij JOBmbo: “Vanuit de instelling moet de facilitering goed geregeld zijn, zodat de studentenraad meer tijd kan besteden aan het perspectief van student, in plaats van het in leven houden van de raad.” Zonder heldere eisen en scherpe kadering kunnen studentenraden niet (goed) functioneren.

Uit de Monitor medezeggenschap peiling 2021/2022 die jaarlijks wordt afgenomen op hbo en wo-instellingen concluderen Bomhof en de Ridder (2022) dat er ook daar grote verschillen bestaan in de facilitering van de medezeggenschap. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bracht hierover op 5 september j.l. een kamerbrief uit waarin aandacht wordt besteed aan de kloof tussen hbo en wo-instellingen. JOBmbo betreurt het zeer dat mbo-instellingen in dit onderzoek of in de kamerbrief niet betrokken zijn. Justin Kersseboom: “Wij pleiten er voor dat er op alle instellingen – van mbo tot wo – landelijke kaders voor de medezeggenschap worden gesteld, om zodoende de kloof te verkleinen.” JOBmbo roept OCW op om dezelfde aandacht en urgentie te schenken aan ditzelfde probleem in het mbo, en om overkoepelend meer grip te krijgen op de uitvoer van medezeggenschap in het mbo.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Justin Kersseboom, bestuurslid van JOBmbo (06-15960116).

Download hier het onderzoek: Onderzoek studentenraden 2022 (2)

Back To Top