Skip to content

Onderzoek JOBmbo naar sociale veiligheid

Een belangrijk punt waar het bestuur van JOBmbo zich dit jaar hard voor wil maken is het mentaal welzijn van mbo-studenten. Daar hoort bij dat school een fijne en veilige plek moet zijn voor iedere student om zich te ontwikkelen. Om beter in beeld te krijgen wat studenten nu van hun school vinden op dat gebied, heeft JOB afgelopen zomer een panelonderzoek gedaan naar het thema sociale veiligheid. Door middel van een vragenlijst gaven respondenten aan wat zij vinden van de sociale veiligheid op hun mbo-school.

Helaas blijkt na analyse van de resultaten van deze vragenlijst dat we hieruit geen conclusies kunnen trekken over hoe het ervoor staat met de sociale veiligheid op het mbo. Het onderzoek is daar niet representatief genoeg voor. Wel maakt het ons heel erg duidelijk dat verder onderzoek naar dit thema hard nodig is, maar dan niet via een vragenlijst. De komende periode wil JOB daarom in gesprek gaan met studenten over hoe zij de sociale veiligheid op hun school ervaren. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat studenten zich gehoord voelen en dat hun ervaringen serieus genomen worden.

Heb je vragen over dit onderwerp, of ervaringen die je met JOB wil delen? Neem contact met ons op!

Back To Top